Sedanje vodstvo je namreč v zadnjih tednih ugotovilo, da je klub v še slabšem finančnem stanju, kot so menili, dodaten vzrok za zaprtje pa je tudi nepripravljenost dosedanje ekipe na dogovor o sodelovanju, so sporočili v izjavi za javnost.

Prejšnje vodstvo prikrivalo dejansko finančno stanje kluba

Svet zavoda K6/4 (pod katerega sodi tudi K4) je prejšnji teden imenoval novega direktorja Aleša Logarja, ki je ob pregledu poslovanja hitro ugotovil, da je prejšnje vodstvo prikrivalo dejansko finančno stanje K4, so sporočili v izjavi za javnost. Slabo finančno stanje kluba sicer ni bila skrivnost, saj so že nekaj časa zamujali s plačili zaposlenim, pa tudi zunanjim sodelavcem, dobaviteljem in najemodajalcu. »Natančno finančno stanje bo pokazala zunanja revizija, vendar pa se je bilo treba reševanja razmer lotiti nemudoma,« so dodali.

Zaradi nepripravljenosti dosedanje ekipe za sodelovanje ustreznega dogovora z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci niso mogli doseči. Vodstvo od zaposlenih celo ni moglo dobiti dokumentacije o preteklem delovanju K4, hkrati pa tudi niso predstavili niti ustreznih stroškovnikov in programskih dokumentov za izvedbo prihodnjih dogodkov.

Ikona med klubi in institucija brez primere

Klub K4 je edini del Zavoda, ki posluje negativno, vsi ostali (Kiberpipa, galerija Kapelica in kavarna Metropol) pa pozitivno in izpolnjujejo cilje programskega načrta in obveznosti. Cilj novega vodstva je tako čim prej urediti nastale razmere v K4, vse moči pa usmerjajo v delno izvedbo zastavljenega programa – zlasti v izpeljavo že najavljenih dogodkov in razpisov do konca sezone. »Vodstvo Zavoda K6/4 se zaveda, da je K4 prava ikona med domačimi klubi in institucija brez primere, zato bo storilo vse, da čim prej razreši razmere v katere ga je pahnilo prejšnje vodstvo,« so zaključili.