INCB poudarja, da je mogoče nove psihoaktivne snovi brez večjih težav kupiti preko interneta. Ocenjuje, da je na trgu že več sto različnih vrst takšnih snovi. INCB države poziva k sodelovanju, saj je mogoče le tako preprečiti proizvodnjo, prepovedano trgovino in zlorabo teh zdravju nevarnih snovi.

»V zadnjih letih je prišlo do izjemnega porasta zlorabe novih vrst psihoaktivnih snovi. Samo v Evropi se skoraj vsak teden pojavi ena nova snov,« je ob predstavitvi poročila v Londonu poudaril predsednik INCB Raymond Yans. »Nemudoma potrebujemo odločne ukrepe svetovnih vlad za preprečevanje in obvladovanje zlorabe teh t.i. dovoljenih omamnih sredstev. Le-ta ogrožajo zdravje ljudi po svetu in predstavljajo velik izziv za javne zdravstvene sisteme,« je še poudaril.

Sicer pa se v vseh regijah sveta še naprej širi tudi zloraba zdravil na recept, ki se je v zadnjih letih znatno okrepila. Poročilo INCB opozarja, da tovrstna zloraba predstavlja resen izziv za zdravstveni in socialni sistem.

V številnih državah, še zlasti v Južni Aziji, se pojavlja zloraba zdravil na recept z injekcijo, kar povečuje tveganja za okužbo z virusom HIV ter hepatitisom B in C. Velik problem je tudi zloraba pomirjeval in protibolečinskih sredstev, ki je opazna tudi v drugih regijah in državah.

INCB priporoča različne možne rešitve za reševanje teh problemov, med drugim izobraževanja zdravstvenih delavcev, strožji nadzor skladiščenja in distribucije zdravil ter osveščanje javnosti o zdravstvenih tveganjih zlorabe zdravil.

Poročilo sicer usmerja pozornost še na deljeno odgovornost mednarodne skupnosti glede nadzora nad drogami. »Zloraba drog je globalen problem, ki zahteva globalno rešitev. Vsi imamo deljeno odgovornost pri reševanju problemov, povezanih z drogami,« je tako še izpostavil Yans.