Predčasna razrešitev sveta Vibe harmonično urejena z imenovanjem novega direktorja

Kot je še povedal Pevec, naj bi mandat tega sveta Vibe trajal še približno leto dni, vendar pa je vlada v začetku februarja sprejela spremembo akta o ustanovitvi filmskega studia Viba film, ki določa, da poteče mandat svetu v tej sestavi in da se imenuje nov svet Viba filma. Kot je dejal, gre za predčasno razrešitev, »ki je harmonično urejena z imenovanjem novega direktorja Vibe«.

»Svet Vibe ima še vedno tri člane in je sklepčen, tako da v tem ne vidim težav,« je še dejal. Svet Vibe trenutno sestavljajo še Josip Košuta, Jaka Repanšek in Drago Jarič. Pevec je odstopil 1. marca, ker je do tedaj še upal, da bo minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk preklical imenovanje Prodnika na mesto direktorja Vibe.

Turk je pri imenovanju Prodnika na mesto direktorja Vibe, kot je zatrdil, »sledil odločitvi strokovne komisije, kot to praviloma stori«. Kot je še povedal Pevec, naj bi Ostrouška kot članica interne razpisne komisije za izvedbo javnega razpisa za delovno mesto direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba Film podala ločeno mnenje glede imenovanja Prodnika.

Razburjenje zaradi imenovanja Prodnika

Imenovanje Prodnika na mesto direktorja Vibe je med filmarji povzročilo veliko razburjenja, saj naj bi bil Prodnik v strokovni javnosti znan po svojem razdiralnem upravljanju filmskih zadev, ko je med letoma 2005 in 2009 opravljal funkcije generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu za kulturo, predsednika nadzornega sveta in v.d. direktorja Filmskega sklada RS ter predsednika sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film.

Filmarji, ki so se od sredine februarja dobivali v prostorih Vibe, kjer so zaman čakali na ministra Turka, so sklenili, da ob nastopu funkcije Prodnika ne bodo ovirali s protestnimi akcijami. Prodnik je namreč napovedal, da bo od prvega delovnega dneva komuniciral z javnostjo in da bo odgovoril na številna vprašanja, ki sta mu jih poskusila zastaviti stroka in javnost.

Vendar pa se je, kot je pojasnil pevec, zgodilo ravno nasprotno, saj jim je Prodnik prepovedal srečanja v prostorih Vibe. Ker pa je na Vibi tudi nekaj najemnikov, ki redno redno plačujejo najemnino, se bodo tam še naprej srečevali. Prvi sestanek skupine, ki se bo posvetila prestrukturiranju Vibe, bo že danes.