Ribniški župan Jože Levstek investicijo, zaradi katere se je občina že zadolžila za več kot milijon evrov, upravičuje z ugotovitvami elaborata, ki ga je občina naročila pred štirimi leti: »Ugotovili smo, da stari vrtec zaradi vseh težav ne zagotavlja več normalnih pogojev za bivanje, kar je pokazal tudi elaborat o stanju in potrebnih posegih za rekonstrukcijo objekta. V njem so strokovnjaki zapisali, naj se montažni del starega vrtca podre, ohrani pa naj se le zidani.« Zato so se na občini raje kot za obnovo štiriintrideset let stare stavbe odločili za gradnjo nove. Težav oziroma poškodb je na starem objektu veliko: ovoj montažnega dela je dotrajan, izolacija je slaba, talne površine so dotrajane in poškodovane, v izredno slabem stanju je kuhinja, instalacije so zastarele, zaradi puščajoče strehe pa so še pred dvema letoma po vsem vrtcu podstavljali vedra.

A čeprav bo megalomanski ribniški vrtec nedvomno zagotovil veliko boljše pogoje za otroke in zaposlene, bo nekaj malčkov še vedno ostalo pred njegovimi vrati. Trenutno čaka na sprejem 55 otrok, število teh pa se tudi po načrtovani letošnji selitvi desetih oddelkov v nov vrtec ne bo zmanjšalo, saj ne načrtujejo odprtja novih oddelkov. Čakalna vrsta bi se lahko za polovico zmanjšala šele naslednje leto, ko bo dokončan drugi del vrtca, saj občina ne izključuje možnosti, da bi ohranili tudi tisti dve igralnici v šolski stavbi.