Občina bi sicer po prvotnih načrtih 7,4 milijona evrov vreden vrtec odkupila v dvajsetih letih z odplačevanjem najemnine, ki trenutno znaša 34.600 evrov na mesec. Za takšen korak so se odločili pred dvema letoma, ko je prostora v vrtcu za vse vpisane otroke primanjkovalo. Občina denarja zanj ni imela, kredita pa zaradi prezadolženosti tudi ni mogla najeti. Kaj se bo s stavbo vrtca zgodilo zdaj, si ne upa napovedati nihče. Ali bodo vrtec prodali novemu najradodarnejšemu lastniku in kaj bo ta z njim počel – bi lahko zaračunaval višjo najemnino?

Stečajna upraviteljica še ne ve, kaj bo

Na občini menijo, da si novi lastnik vrtčevske stavbe in stavbne pravice ne bo mogel izboriti več pravic, kot jih je imel Kraški zidar, in da bi se lahko pogoji zgolj izboljšali, nikakor pa ne poslabšali. Prav tako se oklepajo varovalke, ki pravi, da se stavbna pravica in lastništvo zgradb na drugega lastnika ne moreta prenesti brez soglasja občine. Slednja zato ni v skrbeh, da bi vrtec izgubila.

So pa občinski svetniki za pogajanja za čim boljšo rešitev v občinsko korist izbrali odvetnika, ki je že pisal stečajni upraviteljici in ji poslal svoje mnenje. Upraviteljica Simona Goriup zagotavlja, da o izpraznitvi vrtca niso niti pomišljali. Pojasnjuje, da vseh pogodb glede Kraškega zidarja in vrtca še ni pregledala in zato ne more govoriti o možnih rešitvah. Bodo pa te odvisne od pravnih temeljev omenjenih pogodb in insolvenčne zakonodaje.

O tem, ali bi občina lahko zbrala denar in stavbo vrtca odkupila, se na občini še niso odločali. Jasno pa je, da stečajni postopek občine ne bo čakal še naslednjih 19 let, da svoj dolg odplača z rednimi mesečnimi najemninami. Pa čeprav zna biti stečaj kljub temu dolg, saj je že doslej (rok za prijavo terjatev se zaključi 14. novembra) terjatve prijavilo več kot 1000 upnikov.

V stečajni masi tudi zemljišča med bloki

To pa tudi ni edini problem sežanske občine zaradi stečaja njihovega gradbinca. Tarejo jih tudi zemljišča ob stanovanjskih blokih: tamkajšnja parkirišča pred bloki, dostopne poti, prostori za druženje, otroška igrišča. Gre za pet hektarjev zemljišč – vredna naj bi bila pet milijonov evrov –, ki bi morala biti zaradi javnega interesa že davno vknjižena kot občinska last. Pa so še vedno v evidencah Kraškega zidarja, ki je te bloke pred leti gradil. Na občini zato upajo, da jim bo uspelo kot lastnikom stanovanj v teh stanovanjskih blokih in hkrati solastnikom zemljišč doseči njihovo izločitev iz stečajne mase.