Slovenska podjetja in organizacije se lahko v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje do vključno 31. decembra oziroma do zapolnitve mest. Za obdobje 2011 – 2015 je možno sofinanciranje stroška postopka pridobitve osnovnega certifikata, saj operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Višina sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega certifikata bo 80 odstotkov celotnega stroška pridobitve osnovnega certifikata. Za vsa zainteresirana podjetja bo 18. januarja v Ljubljani v prostorih GZS ob 10.30. uri organiziran tudi informativni dan, kjer bomo predstavili certifikat in celoten postopek pridobitve.

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, nosilca projekta certifikata Družini prijazno podjetje in vodja certificiranja, je ob tej priložnosti povedal, da certifikat v slovenski družbi postaja standard na področju družbene odgovornosti. Po njegovem je certifikat kakovostno orodje za sistematično in proaktivno sodelovanje z zaposlenimi, saj le-ti za podjetje predstavljajo ključnega deležnika, kjer se družbena odgovornost podjetja začne. »V današnji negotovi, sprememb polni ekonomski situaciji je ravno takšno usmerjeno proaktivno sodelovanje z zaposlenimi ključ do oblikovanja optimalnih delovnih procesov in delovnega okolja, ki bo zmanjšalo tveganja za pojav nepredvidljivih situacij, ki so lahko škodljiva tako za podjetje kot zaposlene,« je dejal Kušlan.

O certifikatu Družini prijazno podjetje se je sicer pred časom razpisal tudi britanski časopis Guardian, ki vidi prednosti takšnega organizacijskega upravljanja v ustvarjanju delovnega okolja, ki podpira zaposlene, ki si ne želijo izbirati med poklicnimi in kariernimi aspiracijami ter družinskimi obveznostmi. Z določenimi ukrepi lahko tako podjetja zagotavljajo možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Raziskave, kot navaja tudi Guardian, pa kažejo, da imajo posledično ravno ta podjetja številne ekonomske koristi, med drugim manj bolniških odsotnosti, manjšo fluktuacijo delovne sile, večjo produktivnost, motivacijo, zadovoljstvo in predanost svojih zaposlenih.