Novi potniški terminal bo zgrajen poleg obstoječega, z njim pa bo povezan s pešpotmi. Skupaj bosta zagotavljala 36.086 kvadratnih metrov površine za namene zračnega prometa. Naložba poleg gradnje novega, štirinivojskega terminala, ki se bo razprostiral na 31.200 kvadratnih metrih, predvideva tudi preureditev in prenovo dela obstoječega terminala.

"S tem bodo zagotovljene boljša dostopnost, še večja kakovost storitev in učinkovitost poslovanja. Nov terminal bo zagotavljal popolno ločitev med schengenskim in neschengenskim prometom, kot tudi med odhodnimi in dohodnimi potniki," so izpostavili na ministrstvu. Z uresničitvijo projekta bo zagotovljena višja kakovost obravnavanja potnikov, povečala pa se bo tudi zmogljivost potniških storitev letališča, saj bo po zaključku projekta namesto dosedanjih 700 potnikov letališče lahko sprejelo do 1800 potnikov na uro.

Za ta projekt bo dobrih 15 milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, nekaj manj kot milijon evrov slovenski državni proračun, 73,6 milijonov evrov pa investitor Aerodrom Ljubljana. Ministrstvo bo z njim tudi podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta, so sporočili z ministrstva.

V okviru evropskega operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013 je to že deveti potrjeni veliki projekt iz Slovenije. V okviru tega projekta je trenutno v teku mednarodno javno naročilo za izbiro ponudnika za gradbena in obrtniška dela, električne in strojne inštalacije. Izbrani izvajalec bo imel za izvedbo čas najpozneje do 15. januar 2015. Pred kratkim je bilo objavljeno tudi javno naročilo za projektna dela celovite obnove obstoječega potniškega terminala letališča.

Obstoječi potniški terminal je bil zgrajen leta 1973, in sicer ob predpostavki, da bo v bližnji prihodnosti lahko sprejel 500.000 potnikov letno. Zaradi povečanega prometa se je terminal nato nekajkrat širil, ena večjih posodobitev pa je bila izvedena leta 2007, ko je bilo treba terminal posodobiti v skladu s schengenskim sporazumom. Izvedena začasna rešitev ni rešila t.i. ozkih grl, tako pri sprejemu potnikov in njihove prtljage kot tudi pri izvajanju varnostnih pregledov oz. nadzora na letališču, zato je naložba nujna. V letu 2010 je namreč letališče poskrbelo že za 1,4 milijona potnikov.