Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje tržne dejavnosti po posebnih načelih socialnega podjetništva, kot so med drugim opravljanje družbeno koristnih dejavnosti, ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb, nedopustna ali omejena delitev presežkov prihodkov.

V javnosti se že nekaj časa pojavljajo pobude in poskusi ustanovitev podjetij socialne ekonomije tako imenovanih »socialnih trgovin« po vzoru držav v Evropski uniji, z idejo pa so se, še posebej zaradi aktualne finančne krize, že dalj časa ukvarjali tudi v ŠENT-u. Projekt predvideva ustanovitev “socialne trgovine”, ki bo omogočala zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin (starejši od 50 let, mladi do 25. leta brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, invalidi), hkrati pa v času krize izboljšala dostopnost dobrin-hrane tudi drugim socialno ogroženim članom družbe.

O projektu se bodo na okrogli mizi pogovarjali mag. Nace Kovač, izvršni direktor ŠENT-a, Dolores Kores, direktorica PREMIKI - Zavod za svetovavnje, promocijo in razvoj dostopnega turizma, Ljubljana, članica GECES - ekspertne skupine socialnega podjetništva pri Evropski komisiji, predsednica Sveta vlade RS za socialno podjetništvo, Peter Svetina, direktor KARSO Zaposlitveni center, Andreja Štepec, predsednica Sveta uporabnikov ŠENT, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, predstavnik Centra za socialno delo Maribor in predstavnik Mestne občine Maribor.