Za vse dokumente, ki nosijo podpis Franca Kanglerja, obstaja velika verjetnost, da se v njih skrivajo sumljive zgodbe. Leta 2008 je Kangler sklenil študij na mariborski zasebni šoli Doba. O tem, da je Kanglerjeva diploma čista kot solza, je podvomila skupina ljudi, ki želi ostati anonimna.

Z veliko težavami – dostop do Dobinih diplom je namreč zaklenjen s posebnim geslom – si je pridobila županov izdelek z naslovom Pristojnosti župana v postopku priprave, sprejemanja in izvrševanja občinskega proračuna. Zatem ga je secirala do potankosti.

Ugotovitve so pretresljive, niso pa presenetljive, saj gre vendarle za Kanglerja, ta čas najbolj razvpitega politika na Slovenskem. Če izvzamemo povzetek, uvod, sklep in vse preostale obvezne sestavine 49 strani dolgega diplomskega dela (kazalo, seznam literature...), je Kanglerjeva diploma najbrž predrzen plagiat.

Vse prepisano iz Lex localis

Anonimni lovci na plagiatorje so Kanglerjevo diplomo, s katero si je pridobil naziv diplomirani ekonomist, najprej preskusili z računalniškim programom turnitin.com. Izračunal je kar 70-odstotno podobnost z viri, ki so programu dostopni na spletu.

Ker računalniška analiza ni bila dovolj zgovorna, so se dela lotili še »ročno« in že pri prvih naslovih, ki jih diplomant Kangler navaja v svojem spisku literature, naleteli na ključne vire, iz katerih naj bi prepisoval. Gre za strokovne članke iz revije za lokalno samoupravo Lex localis, pod katero sta se podpisala Boštjan Brezovnik in Žan Jan Oplotnik. V njih avtorja s svojimi besedami povzemata, komentirata in na poljuden način pojasnjujeta zakon o financiranju občin in zakon o javnih financah.

Že na začetku prvega poglavja, pod točko 1.1., je diplomant Kangler od začetka do konca, z minimalnimi spremembami besednih zvez, prepisoval iz Kataloga pristojnosti občin, ki ga je objavil Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Diplomant Kangler je kot vir navedel navedel ustavo, ne pa omenjenega kataloga.

Identični tekst z opombami vred

Že na naslednji strani diplomskega dela se pričenja prepisovanje od Oplotnika in Brezovnika, dobesedno in dosledno, ne da bi diplomant Kangler ustrezno navedel, da citira omenjena avtorja. Če pa ju omenja, praviloma zapiše, da ju »povzema«, dejansko pa prepisuje, oziroma kopira in prilepi, saj so zapisani stavki tako rekoč identični, z opombami v nogi vred. Povedano drugače: v temeljem besedilu diplomskega dela skorajda ni mogoče najti odstavka, ki ga ni mogoče v isti obliki prebrati tudi v člankih Brezovnika in Oplotnika. Diplomant Kangler je v svojem delu resda citiral tudi druge vire in jih pedantno navedel v seznamu literature. Vendar sta skoraj vse te iste vire citirala tudi Oplotnik in Brezovnik. In to na identičnih mestih v besedilu, kot je to storil diplomant Kangler.

Iz Dobe so nam sporočili, da v skladu s takratnimi postopki priprav in zagovorov v Kanglerjevi zaključni strokovni nalogi niso ugotovili nobenih kršitev. Če pa se kršitve odkrijejo po končanem študiju, sprožijo postopke v skladu z akti te zasebne fakultete. Opozorili so nas še na to, da so v letu 2010 oblikovali etični kodeks, ki ga ob začetku študija sprejmejo študenti in se zavežejo k njegovemu spoštovanju. Kako pa Dnevnikove ugotovitve komentira Kangler? »Gre za specifično diplomsko nalogo, ki je neposredno vezana na zakonske in podzakonske akte ter člene, ki so omenjeni in citirani. Citati določenih avtorjev so v diplomskem delu ustrezno označeni,« je prepričan župan v odstopu. Po njegovih besedah so ustrezno označeni vsi povzetki oziroma sprotne opombe, ki tudi navajajo avtorje vsebin in citatov. »Diplomsko delo ima 49 strani, med literaturo in viri pa so navedeni različni avtorji in zakonski ter podzakonski predpisi. Tovrstno vsebino je težko opisati v diplomski nalogi, če v nekem delu ne napišeš citata in ustrezno označiš njegovega avtorja,« je zapisal.

Kangler bi rad postal magister

Diplomirani ekonomist Kangler se z omenjeno Dobino diplomo ni zadovoljil in se je letos vpisal na drugostopenjski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (EPF). Ko je razglasil svoj odstop, je napovedal, da bo zdaj več časa posvetil študiju v želji, da čim prej magistrira. Če bi mu Doba zaradi plagiatorstva preklicala diplomo, se mu bo ta načrt sfižil.

Sicer pa so tudi pri vpisu na omenjeno mariborsko fakulteto mediji zaznali nekaj nenavadnega, tipično kanglerskega. Župan je namreč pred nedavnim na osebno zaupanje (brez razpisa) v svojem kabinetu zaposlil pravnico Urško Treven, hčerko Sonje Treven, ki je profesorica na EPF.

Časnik Finance je objavil informacijo, da je šolnino za Kanglerja najprej poskušala v računovodstvu EPF plačati profesorica Trevenova, a so ji razložili, da ne poslujejo gotovinsko. Nato je 28. septembra 2012, na zadnji rok plačila računovodstvo EPF prejelo bančno nakazilo. Znesek v višini 2372,63 evra je nakazala Urška Treven, ki v Kanglerjevem kabinetu dela na področju protokola in mednarodnega sodelovanja.

Župan je zaplet v zvezi s šolnino Financam pojasnil takole: ker ima veliko županskih obveznosti, njegova tajnica zanj pogosto ureja pisemske in druge storitve na pošti ali banki. Ker je tistega dne ni bilo v službo, je župan vprašal svoje uslužbence v kabinetu, ali bi mu lahko kdo izmed njih odšel plačat šolnino. Po njegovih besedah se mu je ponudila Urška Treven, ki ji je dal gotovino.