Poravnalni narok med nekdanjim finančnikom v splošni bolnišnici Izola Andrejem Pavletičem in omenjeno zdravstveno ustanovo včeraj na delovnem sodišču v Kopru ni uspel. Pavletič namreč vztraja, da ni zagrešil prav ničesar, kar mu očita direktor izolske bolnišnice Jani Dernič, in zato želi, da ga vzamejo nazaj v službo. Pavletič je bil ob službo v začetku septembra letos, potem ko je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poslal poročilo o finančnem stanju izolske bolnišnice, ki tone v rdečih številkah. Derniču njegovo ravnanje ni bilo všeč, saj naj bi Pavletič v Ljubljano poslal napačne podatke o poslovanju. Ugledu in poslovanju bolnišnice naj bi škodil tudi s tem, ko je v svojih poročilih zapisal, da je v bolnišnici potreben krizni menedžment, in ker je mimo direktorjev naročil recenzijo revizorjevih ugotovitev o računovodskih poročilih.

»Prav ničesar od očitanega nisem zagrešil, kar bodo lahko potrdile tudi priče. Imam tudi elektronska sporočila, ki to potrjujejo,« je včeraj povedal Andrej Pavletič, ki je ob odpovedi delovnega razmerja pojasnjeval novinarjem, da je Dernič nanj izvajal pritisk, da se podatki o finančnem stanju in poslovanju bolnišnice popravijo in olepšajo, ter da je odpoved kazen, ker tega ni želel narediti. Dejal je, da je Samu Fakinu poslal poročilo, ker je sodeloval na sestanku, na katerem so ugotavljali, da se izolska bolnišnica nevarno približuje insolventnosti, vodstvo bolnišnice pa je nasprotovalo njegovim ugotovitvam, da likvidnostni položaj obvladujejo samo na račun investicije v energetsko sanacijo, od koder prelivajo denar za plače in druge obveznosti.

O nasprotnem pa je prepričan pooblaščenec izolske bolnišnice Aleš Štravs. Meni, da so bili razlogi za odpoved delovnega razmerja tehtni in upravičeni, da direktor Dernič nima več zaupanja v Pavletiča in da zato ponovna zaposlitev ne pride v poštev. Tako se bo pred sodiščem v začetku februarja prihodnje leto zvrstila četica prič, od ministra za zdravje Tomaža Gantarja, direktorja ZZZS Sama Fakina do Boštjana Averja in še nekaterih drugih, ki bodo sodišču med drugim morali pojasniti, kakšen je protokol pošiljanja dokumentov v izolski bolnišnici, kdo bi moral obravnavati poročilo, ki ga je zahtevalo zdravstveno ministrstvo, kdo je spremenil številke v poročilu, kdo je naročil recenzijo in ali obstaja možnost ponovne zaposlitve Pavletiča.

Stanje v izolski bolnišnici je medtem še naprej skrb vzbujajoče. Predvidena izguba ob koncu leta znaša skoraj 2 milijona evrov, svet zavoda izolske bolnišnice pa še ni potrdil rebalansa finančnega poročila. Konec oktobra so namreč Derničev predlog zavrnili kot neustrezen, saj so bili med drugim predvideni odhodki višji za okoli pol milijona evrov od prvotno načrtovanih.

Prav tako v njem ni bilo jasno razvidnega znižanja stroškov dela in stroškov vzdrževanja, najemnin in zakupnin, ki so v izrazitem porastu. Člane sveta zavoda je zmotila tudi višina stroškov za investicijsko vzdrževanje, ki so višji od načrtovanih in kar 49 odstotkov višji od tistih, ki so bili realizirani lani. Popravljen rebalans naj bi člani sveta zavoda ponovno obravnavali prihodnji teden.

Pri tem so se spet pojavili namigi, da bodo takrat najbrž res razrešili Derniča, saj se že dalj časa pojavljajo dvomi o ustreznosti njegovega vodenja. Očitajo se mu tudi negospodarno ravnanje in nepravilnosti pri energetski sanaciji, pod drobnogled ga je vzela tudi protikorupcijska komisija. Kot morebitni kandidat, za katerega navija predvsem minister Tomaž Gantar, se omenja Srečko Kenda, nekdanji član uprave Istrabenza.