Čeprav so na občinski upravi po prejemu peticije ocenili, da sprememba prometa ne bo bistveno povečala prometa njihovih lokalov, bodo njihovi prošnji ugodili, so sporočili še isto popoldne. Dodali so, da pričakujejo zaradi spremembe dodatne težave.

Podpisniki peticije so v slednji navedli, da jim je začasna prometna ureditev v času decembrske prireditve »Kamnik. Decembra. Čas veselja.« zaprla direktni dostop do mestnega jedra s severne strani, kar je ljudi odvrnilo od obiska njihovih lokalov in jim že tako nizek promet zmanjšalo pod eksistenčni minimum. Dodali so, da razumejo in podpirajo prireditve v mestnem jedru Kamnika, vendar želijo, da se pri tem ne pozabi na tiste, ki poživljajo utrip mesta skozi vse leto in kajpak tudi v decembru, ko se promet drugod povsod praviloma poveča. Predvsem pa jih je zmotilo, da so zaradi prireditev, ki so zgoščene na čas od četrtka do nedelje v poznih popoldanskih urah, z začasnim prometnim režimom ohromili ustaljeno življenje mesta vse dni v tednu.

»S kroženjem prometa v smeri urinega kazalca in ne dvakratnega zavijanja v levo, bi povečali pretočnost prometa in omogočili obisk lokalov in prireditev v mestnem jedru,« je pojasnil tudi Peter Hamberger, ki vodi kemično čistilnico Pucelj in trgovino in šiviljsko popravljalnico Gala na Glavnem trgu, ter dodal, da bi tako lahko preprečili tudi zastoje pri zavijanju od Malograjskega dvora proti mostu čez Bistrico. Dodal je še, da jim je župan obljubil, da bodo začasni prometni režim spremenili že danes. av