»Glede na finančno situacijo in obsežne projekte, ki jih izvajamo in načrtujemo v občini, je vključenost in financiranje dveh regionalnih organizacij nepotrebna in neracionalna,« so nam še pred sejo pojasnili na občini in dodali, da sodijo v ljubljansko urbano regijo, kjer izpolnjujejo vse zakonske obveznosti in tudi črpajo sredstva za razvoj regije, medtem ko je območno razvojno partnerstvo le neobvezno interesno združenje.

Ne bodo več plačevali članarine

Za sofinanciranje programov Srca Slovenije so doslej namenili 139.916 evrov, kar predstavlja 13,1 odstotka celotne vrednosti programov. Nekateri projekti so bili za občino Kamnik pomembni in koristni, drugi nekoliko manj, ocenjujejo in pristavljajo, da se bodo v prihodnje povezovali s sosednjimi občinami le, ko bo za to izkazan interes, ne bodo pa več plačevali članarine.

Doslej so v sklopu Srca Slovenije sodelovali pri več mednarodnih in tudi drugih skupnih projektih, kot so Trkamo na vrata dediščine, CO2-NeuTrAlp, Listen to the voice of villages, Lokalni produkti, Lokalna samooskrba na območju Srca Slovenije, Mreženje s šolami in vrtci Srca Slovenije in se skupno predstavljali na  različnih sejmih in drugih dogodkih. V nekaterih še sodelujejo in izpostavljajo, da je bilo v sklopu promocije turističnega območja Srce Slovenije izvedenih le 20 odstotkov načrtovanih aktivnosti.

Julija ni bilo pripomb

Direktorica Centra za razvoj Litija, ki koordinira območno razvojno partnerstvo Srce Slovenije, Aleksandra Gradišnik želje občine Kamnik o izstopu ne komentira, saj o tem ni uradno obveščena. Jo pa želja preseneča, saj so svetniki še junija letos sprejeli brez pripomb predstavljen program in rezultate dosedanjega sodelovanja. Dodaja še, da je partnerstvo v integracijah v evropske razvojne mreže dokaj uspešno, saj trenutno izvajajo 12 evropskih projektov, pri katerih sodelujejo s 26 državami in 104 partnerji v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov.