Trenutno kaže, da je v EU največ povpraševanja po strokovnjakih za finance in prodajo, premalo je biologov, farmacevtov, zdravnikov, medicinskih sester, računalničarjev in inženirjev. Podatki panorame še kažejo, da je največja neusklajenost med ponudbo spretnosti in potrebami trga dela v Litvi, Bolgariji, Belgiji, na Madžarskem in Irskem, precej bolje pa je na Portugalskem, Danskem in Nizozemskem, kažejo podatki Evropske komisije.

Panorama spretnosti je del ukrepov, ki sledijo nedavno objavljeni strategiji komisije, ki so jo naslovili Ponovni razmislek o izobraževanju. Ta države članice spodbuja k takojšnjemu ukrepanju, da bodo mladi pridobili spretnosti in kompetence, ki jih trg dela potrebuje in s katerimi bodo doseženi cilji glede rasti in zaposlovanja. Večja usklajenost med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej je tudi ena od ključnih strategij iz svežnja za zaposlovanje, ki ga je Komisija predstavila aprila letos.

V Sloveniji je bilo včeraj na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 111.471 brezposelnih, v zavodovi bazi zaposlitvenih oglasov pa je bilo na voljo 820 prostih delovnih mest.

Podjetja pri nas najbolj potrebujejo inženirje strojništva, elektrotehnike in elektronike, zdravnike specialiste, strokovnjake za zdravstveno nego ter razvijalce in analitike programske opreme in aplikacij. Službo pa bodo še naprej najtežje dobili strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov, bibliotekarji, dokumentalisti, sociologi, antropologi, filozofi, zgodovinarji, politologi, novinarji, prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci.

Sicer pa je Evropska komisija pred dnevni sprejela sklep o posodobitvi in izboljšanju vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES, s čimer naj bi se povečala mobilnost delavcev med državami članicami in ustvarila podlaga za resnično evropski trg dela. Z reformo se bo povečalo tudi število partnerjev, ki ponujajo storitve mobilnosti prek mreže EURES, ter vzpostavilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami za iskanje zaposlitve, s čimer bo zajet še večji delež razpoložljivih delovnih mest. Trenutno je namreč zajetih med 30 in 40 odstotkov razpoložljivih delovnih mest. Komisija in države članice bodo morale sklep izvesti do začetka leta 2014.

EURES se bo lahko neposredno odzival na potrebe gospodarstva. Imel bo dejavno vlogo pri povezovanju iskalcev zaposlitve s trenutno ponudbo prostih delovnih mest, obenem pa bo delodajalcem zagotovil boljši dostop do nabora kandidatov s spretnostmi, ki jih potrebujejo za razvoj in rast svojih podjetij.