Decembra se podjetja še lahko pridružijo mreži podjetij, ki iz leta v leto nadgrajujejo svoje kadrovske prakse in izboljšujejo organizacijsko kulturo tudi s pomočjo Zlate niti, Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev. Letošnji izbor najboljših zaposlovalcev je šesti po vrsti, v petih letih pa je anketa, na katero odgovarjajo zaposlenih v podjetjih, ki tako prispevajo 80 odstotkov ocene podjetja, zajela več kot 40 tisoč ljudi in hkrati pomeni edinstveno raziskavo v regiji.

»Bistvo vsakega podjetja, ne glede na to ali gre za veliko, majhno, storitveno ali proizvodno podjetje, so zaposleni. Že samo iz tega razloga torej je pomembno, da podjetje sodeluje v Zlati niti. Seveda pa so danes prav proizvodna podjetja tista, ki morajo znati ustvariti čim višjo dodatno vrednost svojih izdelkov, da lahko uspejo na trgu. Zato potrebujejo dober in uspešen kader, potrebujejo mlade ljudi, polne novih, inovativnih idej in rešitev, ki se bodo za zaposlitev v takem podjetju odločili, ker vidijo tam priložnost, ne pa izziv ali le začasno postajo,« je med drugim poudaril Franci Pliberšek, direktor podjetja MIK v razmišljanju o pomenu sodelovanja podjetij v Zlati niti.

Po njegovem mnenju je zato prav, da »tudi proizvodna podjetja vlagajo v svoj kader in skrbijo za zaposlene ter pokažejo javnosti, da delati v dobrem proizvodnem podjetju ni prav nič manj vredno kot delati v kateremkoli drugem storitvenem podjetju.«

Pliberšek trdi, da so zaposleni ključni kapital podjetja. »V MIK štejejo najprej ljudje, nato njihova volja do dela in šele nato znanje. Prepričani smo, da se lahko vsak, ki še česa ne zna, a ima voljo do učenja, tega nauči. Tisti, ki noče, pa mu nobeno znanje ne bo pomagalo, da bi svoje delo opravil dobro. Zato lahko izbor novih sodelavcev pri nas traja precej časa. Pri prvih razgovorih je vedno prisoten direktor ali vodja področja, kjer iščemo nove moči, pa seveda kadrovik, z vsakim, ki ga prepoznamo za resnega kandidata za novega sodelavca pa opravi razgovor tudi generalni direktor. Pa ne le enegar. Včasih se sreča z njim tudi večkrat, ga povabi na kosilo ali kakšen drug dogodek. Želi ga spoznati ne le kot zaposlenega, temveč kot celostno osebnost. Nemalokrat se zgodi, da povabimo na obisk tudi družino potencialnega novega sodelavca, da spoznajo nas in mi njih. Trenutno je v našem podjetju 179 redno zaposlenih in večina se jih je na razgovorih v MIKu prav pošteno namučila. V pozitivnem smislu seveda.«

Vanda Pečjak, predsednica Slovenske kadrovske zveze, ki kot partner sodeluje v Zlati niti, je na vprašanje, kakšno sporočilo nosi Zlata nit, odgovorila: »Najboljši v konkurenci izbora Zlata nit nam ponujajo zelo preproste modele uspeha: jasni in dosegljivi cilji, podpora stalnemu izboljšanju in razvoju vseh procesov, stalno učenje, sodelovanje in raznolikost timov, objektivno in pravočasno komuniciranje, vodstvo stoji na tleh, podpora inovativnemu mišljenju – tudi najboljše je lahko še boljše, ter hitrost in fleksibilnost.«