»Še en dan za računalnikom. Ura je 8.30 in pravkar sem odprl elektronsko pošto ter jo tudi hitro zaprl, saj razen nekaj prodajnih obvestil nisem dobil nobenega koristnega sporočila. Službo iščem že leto dni, a žal dlje od dveh razgovorov nisem prišel. Ko preberem dnevno časopisje, se lotim preverjanja zaposlitvenih portalov in si ogledam vse nove oglase. Zaposlovalci od kandidatov za pravnika, administratorja ali komercialista na primer pričakujejo tri do pet let delovnih izkušenj, samoiniciativnost, kreativnost in vedoželjnost. Včasih se mi zdi, da bi lahko prekril naziv delovnega mesta na zaposlitvenem oglasu in takoj uganil, o katerem delovnem mestu in profilu je govora.« Tako razmišlja Jure, univerzitetni diplomirani kulturolog, ki že dolgo neuspešno išče službo. Ob tem izpostavlja nekaj točk, ki so skupne večini iskalcev zaposlitve.

Ugibanja o podjetju, prijava na razpis, čakanje

Kljub izredno podobnim oglasom za delo, ki ne povedo nič kaj dosti oprijemljivega, si nato Jure v glavi sam ustvari sliko ali pa si ogleda spletno stran podjetja, se prijavi na vse, za katere izpolnjuje vse pogoje ali vsaj večino, ter čaka, da prejme (ali pa tudi ne) povratno informacijo o izbiri, neizbiri ali povabilu na razgovor.

»Sprašujem se, kako bi potekalo delo v podjetjih, kamor sem se prijavil, kakšen bi bil moj delovni dan, kakšen je njihov kolektiv, kakšen način dela, ali delujejo timsko, imajo kolektivne dogodke, evalvacijo dela, mentorje ... Škoda, da razpisi za delovna mesta ne razkrivajo tudi teh podatkov, vsaj kakšen vpogled v notranje delovanje organizacije, ki bi mi dal občutek, ali sem res to, kar iščejo.«

Delodajalci želijo nadpovprečne, sami objavljajo suhoparne oglase

Oglasi za prosta delovna mesta, ki jim manjkajo osebna nota, organizacijska kultura in inovativnost, na stotine življenjepisov na mizah kadrovikov, ki iščejo iglo v senu, veliko število prijav nekvalificiranih in neprimernih kandidatov, ki se prijavljajo na razpise, čeprav ne ustrezajo razpisanim merilom ... Kje je težava?

Delodajalci, kadrovske agencije, oziroma pisci zaposlitvenih oglasov si v večini ne vzamejo časa in priložnosti, da bi uporabili malo ustvarjalnosti in oglas začinili z organizacijsko kulturo ter osebno noto podjetja, temveč se raje zatekajo k uporabi opisa delovnega mesta, ki je navadno nanizan v številnih alinejah in vse prevečkrat suhoparen.

Še največkrat uporabljena tehnika zaposlitvenih oglasov je »kopiraj in prilepi«, ko so opisi za različna delovna mesta v istem podjetju tako rekoč identični, spreminja se le naziv prostega delovnega mesta. Marsikdaj oglas za delovno mesto ustvari prvi kandidatov vtis o podjetju, zato se je treba vprašati, če je nizanje zahtev, kriterijev in pogojev tisto, kar si v podjetjih želijo, da bi kandidati najprej izvedeli o njih.

Iskalcem zaposlitve niso v pomoč

Po eni strani zaposlovalci od kandidatov, ki se prijavijo na razpis, pričakujejo, da jih bodo navdušili s svojo nadpovprečnostjo, izstopanjem iz množice ter kreativnostjo, po drugi strani pa tega ne upoštevajo pri lastnih predstavitvah organizacijske kulture. Nejasni oglasi prenašajo nejasno sporočilo, kar vpliva na večje število nekvalificiranih in neprimernih kandidatov.

Oglasi za prosta delovna mesta so za podjetja lahko odlična priložnost, da izpostavijo in predstavijo svojo organizacijsko kulturo in vrednote ter selekcijskemu postopku pridajo osebno noto. Tako lahko kandidati sami in še preden se prijavijo na prosto delovno mesto, ugotovijo, ali je podjetje zanje primerno.

Iskalec z vstopom v selekcijski postopek vstopa v nepoznano okolje in samo od njega je odvisno, koliko informacij si o podjetju pridobi prek interneta oziroma drugih poti. Prebere si lahko opis podjetja in kaj mu podjetje ponuja, ne ve pa, kako podjetje deluje, kako na razpisanem delovnem mestu poteka delovni dan ter kakšna je ekipa.

Opis delovnega mesta in način dela v podjetju bi marsikateremu iskalcu pred razgovorom vlila boljši občutek in večjo samozavest, saj bi lahko začutil način dela, kulturo in vrednote podjetja ter se z njimi lažje poistovetil. Morda bi tako tudi lažje ugotovil, kaj lahko prispeva k rasti podjetja, katere so njegove prednosti in odlike, ki jih to podjetje potrebuje, in kakšne osebnostne lastnosti so potrebne, da bi se pridružil kolektivu in organizaciji.

Personaliziran osebni profil

Na portalu Zaposlim delodajalca to pomanjkljivost poskušajo reševati s personaliziranimi profili podjetij in z drugačnimi, inovativnimi zaposlitvenimi oglasi, katerih poudarek je na vsebini.

Personaliziran osebni profil z možnostjo brezplačne objave zaposlitvenih oglasov podjetjem omogočajo, da predstavijo svojo blagovno znamko in organizacijsko kulturo ter iskalcem in potencialnim kandidatom približajo osebno noto svojega podjetja. Iskalci tako lažje ocenijo, ali jim delo v podjetju ustreza in kako bi lahko s svojim naborom znanj in svojimi osebnostnimi značilnostmi koristili podjetju.

S tem želijo pripomoči k temu, da bi iskalci pridobili informacije o podjetju od tistih, ki so v njem že zaposleni, ter malce bolje spoznali delovanje podjetja ter kolektiv. Prijava na oglase preko portala delodajalcem omogoča takojšen vpogled v kandidatov uporabniški profil, ki združuje celosten pregled kandidatovih znanj, kompetenc in osebnostnih značilnosti ter oceno opravljenih izzivov. Prav tako se oglase lahko poveže z izzivi, ki omogočajo predhodni preizkus znanja prijavljenih kandidatov. Tako so selekcijski postopki bistveno bolj poglobljeni kot sicer in vsekakor manj dolgočasni.