Za pravnike, komunikologe, diplomante mednarodnih odnosov

UNESCO-UNEVOC - Mednarodni center za tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje v Bonnu išče praktikanta/ko za pomoč pri raziskovanju povezanem z online podatkovno bazo tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Pogoji so status študenta družbenih ved ali drugih relevantnih disciplin v magistrskem ali doktorskem programu, zanimanje za mednarodno izobraževanje itn. Delo se prične v decembru in traja najmanj tri mesece, rok za prijavo na neplačano prakso pa je 25. november. Več informacij je na spletnem mestu www.eurobrussels.com/job_display/20886/Internship_Research_Assistant_UNESCO_UNEVOC_International_Centre_for_Technical_and_Vocational_Education_and_Training_Bonn_Germany.

Kdor ima magisterij iz mednarodnih odnosov, komunikologije ali evropskih politik, lahko priložnost najde v podjetju Albermale, v katerem iščejo praktikanta za delo na področju odnosov z javnostjo. Rok za prijavo je 30. november, več informacij pa je na spletnem mestu http://jobs.euractiv.com/job/public-affairs-intern-84663.

Transparency International EU Office, ki se zavzema za transparentnost, poštenost in odgovornost znotraj politike EU in njenih institucij, pa išče motiviranega kandidata za opravljanje plačane prakse v svoji bruseljski pisarni. Pogoji za prijavo so univerzitetna izobrazba (pravo, ekonomija, komunikologija, novinarstvo, evropske študije, mednarodni odnosi, politične vede ipd.), odlično znanje angleškega jezika, poznavanje delovanja institucij EU in dobro poznavanje orodij MS Office. Rok za prijavo je 30. november, več informacij pa je na www.eurobrussels.com/job_apply/20913/Internship_Transparency_International_EU_Office_Brussels_Belgium.

Amsterdam, Bonn in Bruselj

Komunikologi in novinarji imajo možnost sodelovanja tudi v Greenpeace International, kjer iščejo praktikante, ki bi se pridružili njihovemu oddelku za komunikacijo v Amsterdamu. Praksa bo potekala od februarja oziroma marca do julija oziroma avgusta. Pogoji so odlično znanje angleškega jezika, zanimanje za okoljska vprašanja in da od zaključka študija še ni minilo več kot eno leto. Motivacijsko pismo in CV pošljite na e-naslov: soenke.lorenzen@greenpeace.org. Rok za prijavo je 30. november.

Komunikologa k opravljanju polletne prakse v Bonnu vabijo tudi v Svetovni platformi darovalcev za razvoj podeželja (Global Donor Platform for Rural Development). Izbrani kandidat bo delo pričel februarja prihodnje leto. Plačilo dosega 950 evrov na mesec, pogoji za prijavo pa so diploma iz komunikologije, razvoja podeželja, političnih ved ipd. ter odlično znanje angleškega jezika. Rok za prijavo je 30. november, več informacij pa je na spletnem mestu www.eurobrussels.com/job_apply/20892/Intern_Communications_and_Knowledge_Exchange_Activities_Global_Donor_Platform_for_Rural_Development_Bonn_Germany.

Do konca meseca so odprte tudi prijave za polletno prakso v CEEP, Evropskem centru delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve. Izbrani kandidat bo opravljal dela s področja socialnih zadev, pogoji za prijavo pa so univerzitetna izobrazba, zanimanje za evropsko politiko trga dela, odlično znanje angleškega jezika in izkušnje s pripravo ppt-predstavitev. Več informacij je na spletnem mestu www.eurobrussels.com/job_apply/20918/Internship_in_Social_Affairs_CEEP_European_Centre_of_Employers_and_Enterprises_Providing_Public_Services_Brussels_Belgium.

Praksa v nevladnih organizacijah

Tisti, ki jih zanima energetska politika, imajo priložnost za opravljanje polletne prakse v nevladni organizaciji Buildings Performance Institute Europa. Pogoji za opravljanje prakse v Bruslju so univerzitetna izobrazba (tehnične smeri, ekonomija, fizika, družbene vede), zanimanje za politiko energetske učinkovitosti, odlično znanje angleškega jezika in vsaj še enega drugega evropskega jezika. Rok za prijavo je 5. december, več informacij pa na www.bpie.eu/documents/BPIE/jobs/BPIE_Technical_Intern_11.2012.pdf.

Kogar poleg energetike zanimajo še klimatske spremembe in industrijska politika, pa se do konca meseca še lahko prijavi na šest- do sedemmesečno prakso v Glass for Europe, organizaciji evropskih proizvajalcev ravnega stekla. Izbrani kandidat bo v Bruslju zadolžen za spremljanje in analizo politike EU, ki je pomembna za industrijo ravnega stekla, osnovanje novic, ažuriranje spletne strani itn. Pogoji za prijavo so univerzitetna izobrazba komunikologije, novinarstva, odnosov z javnostmi, odlično znanje angleškega jezika in poznavanje EU. Praksa je plačana, več informacij pa je na spletnem mestu www.eurobrussels.com/job_apply/20922/Communication_Advocacy_Internship_Glass_for_Europe_Brussels_Belgium.

Nabiranje izkušenj v Bruslju

Eurideas Linguistic Services išče praktikanta za opravljanje trimesečne prakse v Bruslju. Pogoji so BA ali MA iz lingvistike ali prevajalstva, dobro znanje angleščine in francoščine, poznavanje Tradosa pa je prednost. Zadolžitve izbranega kandidata bodo ustvarjanje glosarjev, poravnava prevodov in podobno. Praksa s polovičnim delovnim časom je neplačana, pričela pa se bo 7. januarja. Rok za prijavo je 9. december, več informacij pa dobite na spletnem mestu http://jobs.euractiv.com/job/intern-translation-project-management-85213.

Študenti, ki študirajo ekonomijo, pravo, politične vede ali evropske študije ter jih zanima politika EU in bi radi delali v mednarodnem okolju, se lahko prijavijo na petmesečno prakso v Royal Institution of Chartered Surveyors. Praksa v pisarni v Bruslju bo potekala od začetka februarja do konca junija. Pogoj za prijavo je odlično znanje angleškega jezika in poznavanje institucij EU. Praksa je plačana, rok za prijavo pa je 30. november. Več informacij je na spletnem mestu www.eurobrussels.com/job_apply/20916/EU_Policy_Public_Affairs_Intern_RICS_Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors_Brussels_Belgium.

Prav tako imajo do konca novembra čas za prijavo tisti, ki jih zanima pripravništvo pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Pripravništvo bo potekalo od 4. marca do 31. julija, pogoj za pristop pa sta dobro znanje angleškega ali francoskega jezika ter opravljena diploma. Delo izbranega kandidata bo zajemalo pisanje osnutkov poročil, osnovanje medijskih poročil, urejanje spletne strani in drugo administrativno pomoč. Pripravništvo je neplačano, več informacij pa je na spletnem mestu www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp.