V AUKN so bili o odstopu članov sveta obveščeni v sredo in danes, odstopi pa veljajo z dnem imenovanja novih članov sveta agencije. Nove člane sveta skladno z zakonom o upravljanju kapitalskih naložb države na predlog vlade imenuje DZ.

AUKN od 1. decembra nima predsednika uprave. Dotedanji v.d. predsednika uprave Janeza Benčina je namreč iz osebnih razlogov s 30. novembrom odstopil s čela agencije. V torek so odstopili tudi člani akreditacijske komisije, saj so ocenili, da ne morejo več delati skladno s poslovnikom in kodeksom.

Vlada je sicer z novelo zakona o upravljanju kapitalskih naložb države svetu AUKN odvzela večino nalog, med drugim tudi pristojnost sklepanja pogodb o zaposlitvi s predsednikom in članom uprave agencije. Novela te pristojnosti ni podelila nobenemu drugemu organu, tako da je Benčina AUKN vodil brez pogodbe in brezplačno.