Stopnja brezposelnosti mladih je v 13 državah članicah že več kot 25 odstotkov, od tega v Grčiji in Španiji nad 55 odstotkov, v Italiji, na Portugalskem, Irskem, v Bolgariji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in Slovaškem pa približno 30 odstotkov. Več kot 30 odstotkov brezposelnih oseb pod 25. letom je brezposelnih že več kot 12 mesecev. To je 1,6 milijona leta 2011 v primerjavi z 0,9 milijona leta 2008, pojasnjujejo v Evropski komisji. Splošna stopnja zaposlenosti mladih je tako v zadnjih štirih letih padla za skoraj pet odstotnih točk, kar je trikrat več kot pri odraslih. Gospodarski stroški nevključevanja mladih na trg dela so ocenjeni na več kot 150 milijard evrov letno ali 1,2 odstotka BDP EU.

Evropska komisija med drugim priporoča državam članicam vzpostavitev jamstva za mlade, s katerim bi vsem mladim do 25. leta v štirih mesecih po tem, ko prenehajo s formalnim izobraževanjem ali postanejo brezposelni, zagotovili kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. S priporočilom se države članice poziva, naj vzpostavijo trdna partnerstva z zainteresiranimi stranmi, zagotovijo zgodnje ukrepanje zavodov za zaposlovanje, sprejmejo podporne ukrepe za vključevanje na trg dela, v ta namen uporabijo Evropski socialni sklad in druge strukturne sklade, ocenijo in stalno izboljšujejo programe jamstva za mlade ter jih hitro izvajajo.

Komisija bo države članice podpirala s financiranjem EU, spodbujanjem izmenjav dobrih praks in spremljanjem izvajanja jamstva za mlade v okviru evropskega semestra. V svežnju je predviden tudi začetek posvetovanja z evropskimi socialnimi partnerji o okviru za kakovost pripravništev, ki bo mladim omogočil pridobivanje visokokakovostnih delovnih izkušenj v varnih delovnih pogojih. Poleg tega je v svežnju napovedana vzpostavitev evropske koalicije za vajeništva, ki bo izboljšala kakovost in ponudbo vajeništev s širjenjem uspešnih programov vajeništva po državah članicah, opisani pa so tudi načini za odpravljanje ovir za mobilnost mladih.

V specifičnih priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra , ki jih je Svet EU sprejel julija, se Sloveniji priporoča, naj po posvetu s socialnimi partnerji prilagodi zakonodajo za zaščito delovnih mest v zvezi s pogodbami za nedoločen čas, da bo zmanjšala razdrobljenost trga dela, in se še naprej posveča reševanju problematike vzporednega trga dela, ki je posledica študentskega dela. Poleg tega bi morala izboljšati usklajenost kvalifikacij s povpraševanjem na trgu dela, še posebej za nizko kvalificirane delavce in visokošolske diplomante, ter nadaljevati reforme na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.