Koordinatorja projekta v Sloveniji sta Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Ekvilib Inštitut, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Zmagovalec Evropske nagrade družbeno odgovornih praks v Sloveniji v posamezni kategoriji bo znan na slovesnosti aprila 2013 in bo hkrati prejemnik evropske nagrade, ki jo bo podelila Evropska komisija junija 2013 v Bruslju.

Namen nagrade je izpostaviti najboljše evropske večdeležniške projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Na nacionalnem nivoju nagrado sestavljata dve kategoriji, in sicer kategorija za partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter kategorija za partnerstva z velikimi podjetji. Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nacionalne nagrade prav tako vključujejo kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje. To je skladno s sodobnim razumevanjem družbene odgovornosti, kot jo predlaga Evropska komisija v nedavnem dokumentu Strategija EU za družbeno odgovornost podjetij, ki hkrati odraža cilje pobude CSR Europe Enterprise 2020.

"Nagrada bo izpostavila odličnost evropskih podjetij na področju družbene odgovornosti. S tem želimo še bolj izpostaviti nekatere skrite prvake, še posebej manjša podjetja, ki v svoje poslovanje že vključujejo inovativna partnerstva za maksimiziranje pozitivnih učinkov na celotno družbo. Družbena odgovornost podjetij je del zgodbe o konkurenčni, inovativni in socialno vključujoči Evropi", je poudaril Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije.

“Pri nagradi je pomembno predvsem sodelovanje med podjetji in njihovimi partnerskimi organizacijami, pri čemer morajo podjetja vedeti, da sodelovanje ne pomeni, da podjetje nekaj podarja partnerju, ampak da tudi ta lahko prispeva k razvoju podjetja” je povedal vodja sekretariata Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in direktor Ekvilib Inštituta Aleš Kranjc Kušlan, in dodal, da »so pogoj za pravo razumevanje deležniškega sodelovanja odprta komunikacija, skupno načrtovanje in aktivno partnerstvo«.

Več informacij o razpisu je objavljenih na spletni strani www.mdos.si/eudopnagrada.