Za Horus se lahko prijavijo majhna, srednje velika in velika podjetja ter zavodi, ki na katerem koli področju vsaj eno leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti, kupcev in s katerimi presegajo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne, ne glede na to, ali so svoja prizadevanja formalno že potrdili s pridobitvijo certifikatov, nagrad ali priznanj.

Podjetja in zavodi, ki se prijavljajo na razpis, morajo na vseh področjih družbene odgovornosti izpolnjevati zakonsko predpisane normative in ne smejo biti v obsežnejših postopkih pred zakonskimi ali strokovnimi organi zaradi svojega poslovanja. Podjetje oziroma zavod, ki na katerem koli področju ne izpolnjuje minimalnih standardov, ne more kandidirati za nagrado, če pa v roku dveh let pred oziroma po podelitvi nagrade krši dobro prakso oziroma zakonodajo, jo lahko nagrajencu organizatorji tudi odvzamejo. Za posebna priznanja lahko kandidirajo tudi novinarji, podjetniki s slovenskimi koreninami, ki delujejo po svetu, ter drugi posamezniki ali organizacije.

Na seminarju se bodo predstavili tudi prejemniki nagrade Horus: Informa Echo, Atech Elektronika, Trimo, Abbott Laboratories, UniCredit Banka Slovenija, LOTRIČ Meroslovje, Mariborski vodovod ter BTC.