Zaradi utemeljenega suma kršitve predpisov s področja javnega naročanja bo protikorupcijska komisija na revizijsko komisija še podala predlog za začetek prekrškovnega postopka.

Sicer pa je komisije vse skupaj poslala na mariborsko občino, ki ima sedem delovnih dni časa za odgovor, nato bo komisije svoje ugotovitve predstavila javnosti.