Evropski statistični urad ob tem ugotavlja, da se je v obeh območjih stopnja brezposelnosti v primerjavi z oktobrom lani močno zvišala. V območju evra je bila v desetem lanskem mesecu 10,4-odstotna, v EU pa 9,9-odstotna.

V sedemindvajseterici je bilo oktobra brez dela 25,913 milijona ljudi, od tega 18,703 milijona v območju evra. V primerjavi s septembrom se je število brezposelnih oseb v EU zvišalo za 204.000, v območju evra pa za 173.000. V primerjavi z oktobrom lani se je število brezposelnih oseb v sedemindvajseterici dvignilo za 2,16 milijona, v državah z evrom pa za 2,174 milijona.

Med državami članicami so imele najnižje stopnje brezposelnosti v oktobru Avstrija (4,3 odstotka), Luksemburg (5,1 odstotka), Nemčija (5,4 odstotka) in Nizozemska (5,5 odstotka). Najvišja je bila brezposelnost v Španiji (26,2 odstotka) ter v Grčiji (25,4 odstotka v avgustu).

V primerjavi z oktobrom lani se je stopnja brezposelnosti zvišala v 16 državah članicah, upadla je v devetih, v Avstriji in Sloveniji pa je ostala nespremenjena. Največje znižanje so beležile Estonija (z 11,5 odstotka na 9,6 odstotka med septembrom 2011 in septembrom 2012), Litva (s 14,2 odstotka na 12,4 odstotka) ter Latvija (s 15,7 odstotka na 14,2 odstotka med tretjima četrtletjema 2011 in 2012).

Največja zvišanja pa so na letni ravni beležile Grčija (z 18,4 odstotka na 25,4 odstotka med avgustom 2011 in avgustom 2012), Ciper (z 9,2 odstotka na 12,9 odstotka), Španija (z 22,7 odstotka na 26,2 odstotka) in Portugalska (s 13,7 odstotka na 16,3 odstotka).

Na letni ravni se je oktobra brezposelnost med moškimi zvišala z 10,3 odstotka na 11,6 odstotka v območju evra in z 9,8 odstotka na 10,7 odstotka v EU. Med ženskami se je v državah z evrom stopnja brezposelnosti zvišala za 1,1 odstotne točke na 11,8 odstotka, v EU pa za 0,7 odstotne točke na 10,7 odstotka.

Med mladimi, starimi do 25 let, je bilo v EU oktobra 5,678 milijona brezposelnih, od tega 3,609 milijona v območju evra. V primerjavi z lanskim oktobrom se je število brezposelnih mladih v EU zvišalo za 279.000, v državah z evrom pa za 350.000.

Stopnja brezposelnosti med mladimi je tako oktobra letos znašala 23,4 odstotka v EU in 23,9 odstotka v območju evra. Oktobra lani je bila ta stopnja 21,9- oz. 21,2-odstotna.

Najnižje stopnje brezposelnosti so sicer v desetem letošnjem mesecu beležile Nemčija (8,1 odstotka), Avstrija (8,5 odstotka) in Nizozemska (9,8 odstotka), najvišje pa Grčija (57 odstotkov v avgustu) in Španija (55,9 odstotka).

Eurostat podaja še primerjavo z ZDA, ki so imele oktobra 7,9-odstotno brezposelnost, in Japonsko, kjer je stopnja brezposelnosti septembra znašala 4,2 odstotka.

V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti oktobra 8,6-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot septembra. Na letni ravni se, kot že omenjeno, stopnja brezposelnosti pri nas ni spreminjala.