Kot je danes v Portorožu poudaril generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu za delo Pogačar, so problemi trga dela v naši državi številni. Eden je, da proizvajamo visoko izobraženo delovno silo, ki pa je trg dela ne more absorbirati. Poleg tega se soočamo s staranjem prebivalstva, kar bo dolgoročno vodilo v pomanjkanje delovne sile.

Pogačar je še dodal, da s predlagano reformo ne implementirajo enotne pogodbe za nedoločen čas, ampak njeno idejo, s čimer naj bi odpravili vzroke za obstoječi dualizem trga dela. Ob tem je direktor direktorata za delovna razmerja priznal, da zakonske spremembe same na sebi ne bodo vplivale na dvig indeksa konkurenčnosti naše države.

V Združenju Manager, ki organizira kongres, med drugim zagovarjajo stališče, da se dodatek za delovno dobo preobrazi v dodatek za stalnost pri delodajalcu, je povedala predstavnica združenja Sonja Šmuc. Poleg tega predlagajo uvedbo odpovednega razloga neustreznosti delavca ter poenostavitev odpovednih rokov.

Predsednica združenja European Managers Annika Elias je predstavila položaj v svoji rodni Švedski, pri tem pa poudarila, da se ne osredotočajo na konflikt med delodajalci in delojemalci, temveč na skupni interes. Zakon ureja le minimalne standarde, delovna razmerja pa podrobneje urejajo kolektivne pogodbe, pri tem pa imajo pred očmi skupni interes ohranjanja delovnih mest.

Na način urejanja posebnih pravic skozi kolektivne pogodbe, kot je praksa v drugih državah, se je navezal tudi Pogačar. Kot je pojasnil, bi morali v zakonih zagotavljati predvsem minimalne standarde, hkrati pa njihovo izvajanje ustrezno nadzirati in sankcionirati kršitve.

Da je aktualna delovna zakonodaja prežeta z ostanki socializma oziroma dogovorne ekonomije, pa je izpostavil predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Milan Lukić. Kot je pojasnil, Slovenija v nekaterih pogledih predstavlja unikum, prav tako pa se neradi primerjamo s tujino. Kot primer je navedel težnje nekaterih skupin po prepovedi zaposlovanja za določen čas, kar bi bil po njegovih besedah v sodobnem svetu nesmisel.

Težava sploh ni več v zaposlitvah za določen čas, ampak v drugih, novih oblikah dela, pa je ocenila predsednica Sindikata kovinske industrije Slovenije Lidija Jerkič. Ob tem je opozorila zlasti na pomanjkljivo delo inšpekcij.

Generalni direktor podjetja Hella Saturnus Slovenija in Manager leta 2011 Christof Droste pa je branil fleksibilnost in poudaril, da želja delodajalcev ni rezati delovna mesta. Z bolj fleksibilno delovno zakonodajo bi po njegovem mnenju v Slovenijo bistveno lažje tudi pritegnili nove investitorje.