Kljub visokim stopnjam brezposelnosti - v EU je brez zaposlitve več kot 25 milijonov ljudi - se delodajalci še vedno spopadajo s pomanjkanjem delovne sile in težavami pri zaposlovanju na nekatera delovna mesta, ugotavljajo v Evropski komisiji. Dodajajo, da število nezasedenih delovnih mest od sredine leta 2009 narašča, in sicer zlasti v sektorjih z visoko rastjo, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ter zeleno gospodarstvo.

Mreža EURES povezuje 31 evropskih zavodov za zaposlovanje v državah članicah EU ter na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu in Švici. Na podlagi novega sklepa Komisije se bo EURES lahko neposredno odzival na potrebe gospodarstva. Imel bo dejavno vlogo pri povezovanju iskalcev zaposlitve s trenutno ponudbo prostih delovnih mest, obenem pa bo delodajalcem zagotovil boljši dostop do nabora kandidatov s spretnostmi, ki jih potrebujejo za razvoj in rast svojih podjetij. V Evropski komisiji tako pričakujejo, da bo novi EURES večji poudarek namenil mladim, ki so bolj naklonjeni mobilnosti, ter zajel oblike zaposlitve, ki združujejo delo in učne priložnosti, kot so vajeništva.

Z reformo se bo povečalo tudi število partnerjev, ki ponujajo storitve mobilnosti prek mreže EURES, ter vzpostavilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami za iskanje zaposlitve, s čimer bo zajet še večji delež razpoložljivih delovnih mest. Trenutno je zajetih med 30 in 40 odstotkov razpoložljivih delovnih mest.

Komisija in države članice bodo morale sklep izvesti do začetka leta 2014. Portal EURES je dostopen brezplačno ter zagotavlja informacije o življenjskih in delovnih razmerah v vseh sodelujočih državah in v 25 jezikih. Spletišče ima mesečno 4 milijone obiskov ter vzpostavi 150.000 stikov med iskalci zaposlitve in delodajalci na mesec, kar omogoča približno 50.000 posredovanih zaposlitev letno.