Občina bo kulturni spomenik državnega pomena, ki je po lanskih cenitvah vreden nekaj več kot 450.000 evrov, dobila za 36.000 evrov, kolikor naj bi povrnila vlagatelju. Vidič pravi, da je v obnovo gradu vložil vsaj 44.000 evrov, pri čemer pa ni všteto lastno delo. Ali bo sprejel ponujeno vsoto, nismo mogli izvedeti. Zanimivo je, da je bila prvotna ocenjena vrednost za grad z zemljiščem kar 2,157.800 evrov.

Mestna občina Nova Gorica se je zavezala, da bo nepremičnine po obnovi  namenila za izvajanje kulturnih in spremljajočih dejavnosti. Po projektu revitalizacije gradu Rihemberk iz maja 2011 je obnova objekta do vključno četrte gradbene etape z odkupom grajskega vrta ocenjena na 8,300.000 evrov. Omenjena sredstva naj bi zagotavljali iz državnega in občinskega proračuna ter evropskih sredstev. Kot je povedal župan Matej Arčon, naj bi grad po obnovi dali v upravljanje Goriškemu muzeju, odtujiti pa ga ne smejo 30 let. Pomembno je tudi, da mora novogoriška občina začeti obnovo najkasneje v treh letih, najkasneje v sedmih pa grad odpreti obiskovalcem. Če tega ne bi storili, ga morajo brezplačno vrniti državi. jal