Zaposlena oseba je v septembru zaslužila v povprečju 972,73 evra neto ali za 1,3 odstotka manj kot v avgustu in za 0,6 odstotka manj kot v septembru lani. Realno, z upoštevanjem rasti cen življenjskih potrebščin, pa se je povprečna mesečna neto plača znižala še občutneje, in sicer glede na avgust za 2,4 odstotka, glede na september lani pa za 3,8 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta je zaposlena oseba zaslužila v povprečju 1516 evrov bruto na mesec ali nominalno za 0,4 odstotka več, realno pa za 2,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Povprečna mesečna bruto plača za september je bila v večini področij dejavnosti nižja od plače za avgust, najopazneje pa se je znižala na področjih oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja (za 4,2 odstotka), kmetijstva in lova, gozdarstva, ribištva (za 4,1 odstotka) in predelovalne dejavnosti (za štiri odstotke). Sicer pa je bila najvišja v področju dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer je znašala 2201,25 evra.

Z vidika statističnih regij se je povprečna mesečna bruto plača za september najizraziteje znižala v jugovzhodni Sloveniji (za 8,2 odstotka) ter v goriški (za 2,7 odstotka) in zasavski statistični regiji (za 2,3 odstotka). Sicer pa je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je znašala 1650,85 evra.

Povprečna mesečna bruto plača za september je pri pravnih osebah javnega sektorja znašala 1734,51 evra in je bila glede na september lani nižja za 1,6 odstotka. Pri pravnih osebah zasebnega sektorja pa je znašala 1354,74 evra in je bila za 1,1 odstotka nižja kot septembra lani.