Z upoštevanjem rasti cen življenjskih potrebščin se je povprečna mesečna neto plača junija znižala tudi realno, in sicer za 1,2 odstotka glede na predhodni mesec in za 2,9 odstotka glede na lanski junij.

Povprečna mesečna bruto plača za letošnji junij je znašala 1501,40 evra in je bila v primerjavi s plačo za maj nominalno nižja za 2,2 odstotka, realno pa za 1,6 odstotka. V prvem letošnjem polletju je zaposlena oseba tako zaslužila v povprečju 1523,94 evra bruto oziroma 990,08 evra neto na mesec, kar je nominalno za odstotek več in realno za odstotek in pol manj kot v enakem obdobju lani.

Povprečna mesečna bruto plača za junij je bila v večini dejavnosti nižja od plače za maj. Junijsko znižanje je bilo najbolj opazno v dejavnostih izobraževanje (za 4,4 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 3,2 odstotka), gradbeništvo (za 3,1 odstotka) ter dejavnosti javne uprave in obrambe in dejavnosti obvezne socialne varnosti (za tri odstotke).

Z vidika statističnih regij pa je bil padec najbolj izrazit v notranjsko-kraški (za 4,6 odstotka), zasavski (za 3,7 odstotka) in goriški (za 3,3 odstotka) statistični regiji ter statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 3,2 odstotka). Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za junij so med dejavnostmi imeli tokrat v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2240,45 evra), med statističnimi regijami pa v osrednjeslovenski (1663,93 evra).

Povprečna junijska bruto plača pri pravnih osebah javnega sektorja je znašala 1747,89 evra, pri pravnih osebah zasebnega sektorja pa 1366,71 evra. Ob junijskem izplačilu plač je njuna razlika znašala 381,18 evra, kar je 3,1 odstotka manj kot v maju.

Še opazneje, za 6,3 odstotka glede na predhodni mesec, se je zmanjšala razlika med povprečno mesečno bruto plačo v sektorju država in zasebnem sektorju. Povprečna junijska bruto plača se je v primerjavi z majsko plačo namreč v sektorju države znižala za odstotno točko več kot pa v zasebnem sektorju. Zmanjšanje razlik med javnim in zasebnim sektorjem je predvsem posledica varčevalnih ukrepov zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je stopil v veljavo 1. junija, so še zapisali na statističnem uradu.