Center je bil projekt Janeza Podobnika, okoljskega ministra v prvi Janševi vladi, in pivškega župana Roberta Smrdelja (oba SLS). Vlada ga je ustanovila ob koncu mandata poleti leta 2008, a kmalu po zamenjavi oblasti je nova, Pahorjeva vlada, ugotovila, da si takšnega centra v kriznih časih ne le ne moremo privoščiti, pač pa ga pravzaprav ne potrebujemo. Center je medtem za različne stroške porabil že okoli 200.000 evrov, a je nato kmalu obstal na mrtvi točki, saj mu nova vlada dodatnih sredstev za zagon ni več zagotovila. Občina Pivka, ki je kot soustanoviteljski delež za potrebe centra namenila poslovne prostore v Krpanovem domu v Pivki, pa je »zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti« in »zaradi zaščite interesa občine« proti nekdanjemu ministrstvu za okolje in prostor nato vložila dve tožbi za poplačilo najemnine in stroškov uporabe poslovnega prostora v višini dobrih 58.000 evrov, nato pa še tožbo v višini 128.000 evrov za poplačilo škode zaradi nedokončanja obnove poslovnih prostorov in zmanjšanja vrednosti poslovnih prostorov.

Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je zadolženo za izvedbo postopka likvidacije, so nam odgovorili, da so dolžni le zaključiti postopke, ki so posledica odločitev prejšnje, Pahorjeve vlade. »Dokončna višina škode, ki je nastala v zvezi s temi odločitvami, pa bo znana po zaključenih sodnih postopkih,« so dejali in s tem nakazali, da odgovornost za stroške pripisujejo prejšnji vladi, ki se je zaradi racionalizacije in krčenja proračunskih sredstev odločila zavod ukiniti in si s tem nakopala tudi tožbe občine Pivka, ne pa vladi, ki ga je sploh ustanovila.

Na občini Pivka se s čimprejšnjim zaključkom postopka likvidacije zavoda, ki je že dlje časa zgolj na papirju, sicer strinjajo, saj se bo na ta način preprečilo nastajanje novih stroškov. Je pa župan Robert Smrdelj poudaril, da prenehanje delovanja zavoda in začetek postopka likvidacije ne bo imel vpliva na obstoječe tožbene zahtevke občine Pivka zoper ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Spomnimo, da je pred dvema letoma odločitev bivše vlade, da centra ne bo več podpirala, v Pivki naletela na ostre kritike. Ena glavnih nalog centra, ki so ga v Pivko umestili zaradi »decentralizacije državnih institucij«, je namreč bila povečati uporabo in doseči hitrejši prenos tehnologij in izdelkov za učinkovito rabo energije in oskrbo z obnovljivimi viri energije v gospodinjstva, gospodarstvo in javno upravo. V Pahorjevi vladi pa so ob odločitvi o ukinitvi povedali, da dela, ki naj bi jih opravljal center, že uspešno opravljata oziroma jih še bosta Eko sklad in pristojno ministrstvo, tržne dejavnosti, ki naj bi jih opravljal, pa da ni treba organizirati v javnem zavodu.