Črnomelj

2. Gostišče Oštarija,

Dolenjske Toplice

3. Grad Otočec,

Otočec

4. Gostišče Dežmar,

Novo mesto

5. Gostilna Vovko,

Ratež