Ker je več kot 400 šolarjev že od začetka šolskega leta razseljenih na različne lokacije po občini in je naložba povezana z visoko premostitveno zadolžitvijo v vrednosti poltretjega milijona evrov, kar predstavlja kar desetino letnega občinskega proračuna, je jasno, da gre za eno najpomembnejših in najobčutljivejših odločitev svetnikov v tem mandatu.

Vrednost prenove Osnovne šole Toma Brejca in gradnje prizidka s telovadnico, ki naj bi jo podjetje SPG Graditelj dokončalo v desetih mesecih, se približuje že desetim milijonom evrov.

Šolsko ministrstvo napoveduje prestavitev plačil

Na občini napovedujejo, da bo na skladu za mestni šoli, kamor sodi tudi OŠ Frana Albrehta, do konca leta zbranih šest milijonov evrov, v naslednjih dveh letih naj bi dodali še 700.000 proračunskih evrov. Naložba pa naj bi se izšla s tremi milijoni že odobrenih evrov, ki naj bi jih v naslednjih štirih letih zagotovilo šolsko ministrstvo. Gre za dobre tri milijone evrov, ki naj bi jih po navodilih ministrstva za finance šolsko ministrstvo občini zagotovilo z individualnim sklepom o sofinanciranju, ki pa naj bi ga bilo možno izdati šele po sprejemu državnega proračuna za naslednji dve leti, pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da bo sledila pogodba za prevzem obveznosti sofinanciranja za leti 2013 in 2014, nadaljevanje sofinanciranja pa bo vezano na zmogljivosti proračunov za leti 2015 in 2016. Po tako predvideni dinamiki znašajo obveznosti šolskega ministrstva v naslednjem letu le dobrih 37.000, v letu 2014 dobrih 258.000, v letu 2015 še 400.000, v letu 2016 dvakrat toliko in v letu 2017 kar 1,6 milijona evrov.

Zaradi napovedanih prestavitev plačil šolskega ministrstva občinsko vodstvo, kjer po podatkih finančnega ministrstva lani niso bili zadolženi, svetnikom predlaga, da za manjkajoči del sredstev podprejo najem štiriletnega premostitvenega bančnega posojila v vrednosti 2,5 milijona evrov po fiksni sedemodstotni obrestni meri, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2017.

Težka odločitev

Kako bodo odločili svetniki, ki zadolževanju doslej niso bili naklonjeni, čimprejšnjemu začetku gradnje pa, bo jasno jutri. Je pa nesporno, da bi s premostitveno zadolžitvijo šoli z najslabšimi pogoji v občini, ki je bila zgrajena med drugo svetovno vojno in bi za enoizmenski pouk potrebovala 23 učilnic ter pokrite površine za dve vadbeni skupini, omogočili sedem dodatnih učilnic, večnamenski prostor, knjižnico, drugo vadbeno enoto, ustrezno število sanitarij ter parkirnih prostorov in dovozno pot. Šola, ki bo del širšega šolskega kompleksa, saj bodo v nadaljevanju projekta uredili še bližnjo OŠ Frana Albrehta, glasbeno šolo, športno dvorano..., bi tako že naslednje šolsko leto imela 20 velikih in tri manjše učilnice ter 13 kabinetov. Župan Marjan Šarec pa je večkrat izpostavil tudi željo občine, da bi zgrajeni objekti in zunanja ureditev v času izven pouka omogočali tudi izvajanje drugih izobraževalnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti za vse občane.

Kot kaže, kamniški župan Marjan Šarec ne dvomi, da bi lahko svetniki zadolževanju pretirano nasprotovali, saj je včeraj popoldne ponovno razposlal vabila na svečan podpis pogodbe z izvajalcem del za OŠ Toma Brejca. Pogodbo bo dve uri po začetku izredne seje v poročni dvorani občine podpisal z direktorjem podjetja SGP Graditelj Janezom Zormanom.