Kar nekaj občin je ob objavi popisa napovedovalo tudi pritožbe, ker so izpadle iz seznama občin, kjer se popis škode izvaja. Dejansko pa so na upravi nato prejeli le pritožbe štirih občin. Z določitvijo prizadetega območja se niso strinjale občine Komenda, Litija, Šmartno ob Paki in Šoštanj, a jim s pritožbo ni uspelo. »Agencija RS za okolje je pripravila analizo poletne meteorološke suše za območje vse Slovenije s pomočjo standardnih metod za pripravo meteoroloških kart. Podlaga za analizo meteorološke suše je bila karta površinske vodne bilance, to je razlike med količino padavin in količino potencialnega izhlapevanja,« pojasnjujejo na upravi. Na popisno listo so se uvrstile tiste občine, kjer je na kvadratni meter površine primanjkovalo najmanj 100 milimetrov padavin glede na optimalno količino izhlapevanja in dihanja rastlin. »Občine, ki so se pritožile, niso na območjih, kjer je analiza izkazovala mejni ali hujši primanjkljaj vode, in zato niso bile uvrščene na seznam občin za oceno škode,« odgovarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje. Na upravi so sicer na podlagi predhodnih ocen škodo v kmetijstvu po letošnji suši ocenili na več kot 60 milijonov evrov.