Katere dosežke v roku svojega mandata bi poudarili?

Med letoma 2005 in 2011 smo v občini Brežice izvedli za 72 milijonov evrov investicij, od tega je bilo evropskih in državnih sredstev 26 milijonov evrov. Naložbe na področjih izobraževanja, kulture in športa so obsegale izgradnjo oziroma obnovo dveh osnovnih šol, mladinskega kulturnega centra in mladinskega hotela, knjižnice, prostorov glasbene šole, gradu, večnamenskega prostora za kulturne in izobraževalne namene, mestne hiše in športne dvorane. Obnovili smo še staro mestno jedro Brežic, investirali v podvoz in celotno ureditev središča Dobove ter zgradili čistilno napravo. S pomočjo evropskih sredstev lahko ohranjamo bogato športno in kulturno življenje v občini.

Kateri letošnji dogodki so vam še posebno ostali v spominu?

Leto 2012 sta zaznamovali dve večji svečanosti. Leto smo začeli z dvodnevno prireditvijo ob odprtju večnamenske športne dvorane. Na dvorano smo občani čakali kar 40 let. Novozgrajena dvorana lahko sprejeme 1700 obiskovalcev, celotna naložba pa je znašala malo manj kot šest milijonov evrov. V novi dvorani lahko zdaj svoj prostor najdejo športi, kot so rokomet, košarka, odbojka, dvoranski nogomet, borilni športi (ju-jitsu in karate), prostor je tudi za tenis, namizni tenis, badminton in športno plezanje na več kot 300 kvadratnih metrov veliki plezalni steni.

Avgusta smo organizirali sprejem za Primoža Kozmusa, srebrnega metalca kladiva z letošnjih olimpijskih iger v Londonu. Olimpionika je v špalirju sprejelo več kot 4000 domačinov, občina pa je dogodek skupaj s sponzorji podprla z bogatim glasbenim programom.

Kakšni so načrti za prihodnost?

Za občino je pomemben gospodarski razvoj, zato si želimo novih investitorjev v zgrajenih industrijskih in obrtnih conah. Dolgoročno veliko pričakujemo od gospodarskega in logističnega središča Feniks. Projekt zajema razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega dela letališča in razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini civilnega letališča in avtoceste.

Letošnjo jesen so prag prestopili prvi študenti novoustanovljene Fakultete za turizem Brežice. Fakulteta z raziskovalnim centrom bo omogočila zaposlovanje visokoizobraženega kadra.

Pomembna je ustanovitev podjetja HESS, d.o.o., ki prav tako zaposluje visokoizobražene ljudi ter bo gradilo in upravljalo HE Brežice in Mokrice. Hidroelektrarni prinašata tudi številne nove urejene površine, ki bodo omogočile nov turistični zagon in dodatno ponudbo v turizmu.

Glede na število turističnih nočitev in prisotnost Term Čatež, Term Paradiso in številnih kmečkih turizmov ter drugih manjših ponudnikov turističnih zmogljivosti v občini bo občina tudi v prihodnje vsem ponudnikom skušala zagotavljati čim boljše razvojne pogoje in s svojimi zmožnostmi zagotavljala prepoznavnost destinacije.

Trenutno občina kot vodilni partner sodeluje v projektu Vrata turizma, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V sklopu projekta bo v obnovljeni Mestni hiši v Brežicah, ob turističnoinformacijskem centru in prodajalni lokalnih izdelkov, zaživela tudi vinoteka. V njej bomo promovirali in prodajali vina lokalnih pridelovalcev.

V zadnjem času nas presenečajo mladi, sposobni podjetniki, ki kljub težkim razmeram v gospodarstvu odpirajo nova podjetja in dejavnosti ter se odločajo za samostojno podjetniško pot. S svojimi zmožnostmi jim občina pomaga in tako bo tudi v prihodnje.

Pred vami je 28. oktober, dan brežiške občine, ko organizirate prireditve in podelite priznanja. Kako boste letos zaznamovali ta praznik?

Občina Brežice 28. oktobra praznuje občinski praznik. V prazničnem mesecu potekajo številni dogodki in prireditve: športni dogodki, koncerti, razstave, dnevi odprtih vrat…, večino jih organizirajo društva, in to prostovoljno. Poudarek je na 2. Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu, ki bo potekal med 26. in 28. oktobrom ter bo letos celo z mednarodno zasedbo razstavljavcev. Poleg češke občine Dobrany se nam bosta pridružili še občini Samobor in Brdovac iz Hrvaške. Za vse pridelovalce in proizvajalce v občini in regiji sejem predstavlja možnost promocije, za vse občane in ostale obiskovalce pa priložnost ugodnejših nakupov in pestre izbire.

Na svečani seji, na predvečer občinskega praznika, bomo podelili tudi oktobrske nagrade in priznanja občine Brežice. Nagrado prejmejo posamezniki za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. Priznanje občine Brežice pa prejmejo posamezniki ali pravne osebe za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.