"Zapletati se je začelo z nastopom novega občinskega vodstva po zadnjih volitvah. Šempetrsko-vrtojbenska občina je napovedala celo ukinitev zavoda za izgradnjo centra. Banke so ustavile črpanje posojila. Podjetje Marc je občini predlagalo, da se poenotimo o višini nespornega deleža naložbe, da objekt dokončamo v treh mesecih s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, da pa se za preostali znesek dogovorimo z mediacijo ali na sodišču. Podpisali smo sporazum o delitvi premoženja, rok pa se je iztekel te dni. Od občine doslej nismo dobili odgovora," dolgo zgodbo na kratko opisuje Stane Randl iz družbe Marc.

Iskanje novih najemnikov

Randl tudi opozarja, da nastaja s praznim objektom velika gospodarska škoda in da so v letu dni obresti od najetih posojil narasle na 500.000 evrov. Zaradi projekta v Vrtojbi in neplačila konzorcija Gorc Sermin (v poslovni coni so zgradili šest hal v vrednosti več kot milijon evrov) ima ajdovsko podjetje Marc tudi blokirane transakcijske račune. "Ko smo videli, da se je projekt ustavil, smo začeli iskati nove potencialne najemnike. Interes sta pokazala varstveno-delovni center iz Stare Gore in italijansko podjetje Volonik, ki je bilo pripravljeno objekt najeti za 8,5 evra za kvadratni meter. Žal nam je občina Šempeter - Vrtojba prepovedala dogovarjanje o novih najemnikih. Danes je vso zadevo pripeljala do najmanj ugodne in najbolj črne rešitve - likvidacije investitorja Zavoda za izgradnjo centra v Vrtojbi," je kritičen Randl.

Župan Milan Turk krivdo za zaplet vali predvsem na novogoriški dom upokojencev. Pravi, da je ravnanje vodstva doma, ki trdi, da objekt v Vrtojbi ni zgrajen v skladu z dogovorjenimi standardi, skrajno neodgovorno. Dodaja, da občina 5,6 milijona evrov vrednega doma (takšno ceno je postavil cenilec) ne bo prevzela, če pred tem ne dobijo najemnika. Prepričan je tudi, da je ponudba, ki so jo dali novogoriškemu domu upokojencev, sprejemljiva.

Dom ne odgovarja standardom

Bojan Stante, direktor Doma upokojencev Nova Gorica, je odločen, da se v takšen objekt, kot so ga zgradili v Vrtojbi, ne bodo selili. Pa ne zaradi najemnine, ampak zaradi tega, ker ne odgovarja minimalnim tehničnim standardom sodobne obravnave varovancev. "V domu ni mogoče urediti oddelka za kakovostno delo z dementnimi osebami. To pa je trenutno naš največji problem. Prav tako ni servisnega vhoda za ravnanje z odpadki. Dom nima zelenih površin, ki jih oskrbovanci najbolj potrebujejo. Preveliki so tudi skupni prostori, saj so namenjeni za več kot 40 oseb," nekaj najpomembnejših pomanjkljivosti našteva Stante. Opozarja, da stavba zato ne ponuja minimalnih pogojev za delovanje in da do uporabnikov ni prijazna. "Vse vpletene sem opozarjal na to že pred poldrugim letom. Zato se ne počutimo odgovorne, da bi z najemom takšnega objekta reševali naložbo v Vrtojbi."

V novogoriškem domu upokojencev imajo trenutno 230 oskrbovancev, v Podsabotinu pa 94. Daljšega čakanja za sprejem ni. V starem objektu v Novi Gorici načrtujejo postopno obnovo. Razmišljajo celo o gradnji objekta za dementne osebe v Novi Gorici, ki bi sprejel od 30 do 40 oseb, po principu gospodinjske skupnosti, prav tako pa je v igri ureditev sodobnega doma v Desklah (naložba je ocenjena na tri milijone evrov) v občini Kanal ob Soči, kjer bi preuredili samski dom v objekt za 72 stanovalcev.