Omenjeni portal bo začel delovati konec tega tedna, do konca leta pa bo preveden v 10 svetovnih jezikov. Prek interneta in t. i. pametnih telefonov bo dosegljiv najširšemu krogu uporabnikov.

Kot so pojasnili v razvojnem centru, bo portal @life pomagal meriti, zaznavati, spremljati in odpravljati negativne učinke stresa in bo usmerjal uporabnike v zdrav način življenja.

Sistem @life skozi štiri glavne korake vodi uporabnika do končnega cilja, boljšega počutja in zdravja. Uporabniku svetuje dnevno spremljanje telesnih parametrov ter redno izvajanje športnih vaj in psiholoških tehnik. Aktivnosti se lahko beležijo s t.i. pametnim mobilnim telefonom ali drugo napravo, ki omogoča spremljanje izbranih parametrov vadbe. Na podlagi zbranih podatkov uporabnik portala vidi grafično predstavitev napredka, ki temelji na preverjenih metodah psihologije, medicine in kineziologije.

Z izpolnjevanjem vprašalnikov in testov ter vnosom podatkov o lastnih aktivnostih si uporabnik izdela @life dnevnik, prek katerega lahko spremlja svoje stanje, trende skozi določeno časovno obdobje in napredovanje. Aktivnosti tako prilagaja spremembam svojega počutja, zdravja in telesnih zmogljivosti. Celotno dejavnost bo kasneje spremljal tudi virtualni svetovalec, ki bo uporabnika usmerjal, opominjal ter mu posredoval priporočila in ideje.

V portal se je mogoče vključiti na različne načine. Če želi uporabnik ostati anonimen, bo lahko dobil splošne nasvete o zdravem življenju in spopadanju s stresnimi situacijami. Sledil bo lahko blogom in prebiral odgovore strokovnjakov na vprašanja uporabnikov.

Registracija pa uporabniku prinaša dostop do zanesljivih in veljavnih psiholoških, medicinskih in športnih vprašalnikov, na podlagi katerih dobi povratno informacijo glede svojega telesnega in psihičnega stanja ter napotke za učinkovito soočanje s stresom.

Registrirani uporabnik ima dostop še do multimedijske baze športnih vaj in psihoterapevtskih tehnik sproščanja. Na podlagi zdravstvenih vprašalnikov in športnih izkušenj ter posameznikovih želja bo v prihodnosti virtualni osebni trener izdelal individualiziran vadbeni program in vodil uporabnika skozi izvajanje tega programa.

Končni cilj in želja @life ekipe je povečati kakovost življenja in ozaveščati ljudi o njihovem psihičnem in fizičnem zdravju. V omenjenem razvojnem centru verjamejo, da bo @life postal nepogrešljiv pripomoček za tiste, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja.