"Ničesar ne bomo dosegli, če bomo v ključnih točkah razdeljeni zgolj zaradi političnih ambicij in parcialnih interesov posameznih strank in politikov," je dejala Novakova in dodala, da sta politika in družba pred odgovornostjo, da delata za blaginjo državljanov.

Ključni problem v Sloveniji po mnenju NSi v tem trenutku predstavljajo težave v bančnem sistemu. "Tukaj je vir mnogih težav, s katerimi se sedaj sooča Slovenija," je dejala Novakova in spomnila, da banke ne kreditirajo gospodarstva, ki je zato ohromljeno.

"Vlada je pripravila ustrezen zakon, ki smo ga usklajevali tudi z drugimi parlamentarnimi strankami. Obžalujemo, da nekatere stranke in tudi sindikati sedaj temu zakonu nasprotujejo," je dejala in ocenila, da predstavlja ustanovitev t.i. slabe banke rešitev mnogih problemov v Sloveniji.

"Če bo prišlo do referenduma, morajo tisti, ki ga forsirajo, tudi prevzeti določeno odgovornost," je prepričana. Dokapitalizacije ne delujejo in doslej niso dosegle želenih uspehov, pri čemer je Novakova poudarila tudi, da Banka Slovenije ni opravila svoje nadzorne funkcije.

Tudi predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu je vladna koalicija usklajevala z vsemi parlamentarnimi strankami in upoštevala mnoge predloge, tudi iz opozicijskih strank. "Menimo, da je nedopustno, da tudi tukaj opozicija nasprotuje in da želijo sindikati vložiti referendum," je dejala Novakova.

Pozitivno stran tega zakona vidi v sprejemu petletne strategije upravljanja kapitalskih naložb države. "S sprejetjem strategije bodo opredeljeni konkretni upravljalski cilji, med drugim tudi, katero premoženje je lahko namenjeno za prodajo," je dejala in zagotovila, da bo prodaja državnega premoženja načrtovana in da država ne bo prodajala strateško pomembnih naložb.

V NSi podpirajo tudi reformi pokojninskega sistema in trga dela. "Ta predlagana pokojninska reforma je po mnenju NSi boljša kot lanska, ki je padla na referendumu, ima pa tri pomembne segmente - stabilizacijo pokojninskega sistema, očiščenje pokojninske blagajne in večjo preglednost," je pojasnila. V stranki imajo sicer še nekaj pripomb, ki jih bodo poskušali uveljaviti znotraj koalicijskega usklajevanja.

Nujna je tudi reforma trga dela, ki pa bi morala biti po mnenju NSi celo še precej ostrejša, kot je sedaj predlagana. "Slovenija bi nujno potrebovala bolj fleksibilno reformo trga dela, da bi bili bolj konkurenčni. Ker so potrebni dogovori, dialog s sindikati in delodajalci, pa je ta reforma trga dela manj ostra, kot bi bila potrebna," je dejala.

"Referendumi so lahko v tem času usodni za Slovenijo," je opozorila Novakova in dodala, da se lahko poslabšajo bonitetne ocene države in zvišajo obresti. "Vemo, da so bile državne obveznice prodane in da je obrestna mera padla pod sedem odstotkov," je dejala, a opozorila, da bo tudi ta denar nekoč treba vrniti.

Na ministrstvu za finance zadeve glede izdaje obveznic ne komentirajo, poslanec SDS Andrej Šircelj pa je danes dejal, da je povpraševanje po slovenski dolarski obveznici preseglo 12 milijard dolarjev, Slovenija pa se bo zadolžila po občutno nižji obrestni meri, kot je bilo pričakovano.