Ugotovili so, da besedilo načrta v več primerih odstopa od pred časom usklajenih smernic, predvsem kar zadeva protipoplavno zaščito ob mejni reki Sotli ter naseljih Rigonce, Loče in Mihalovec. Poleg tega naj bi bilo ob uresničitvi predstavljenega prostorskega načrta na nekatere kmetijske površine nemogoče dostopati s kmetijsko mehanizacijo. Svetniki bodo do sprejetja končnega besedila vztrajali pri podanih pripombah.

Posebej trd oreh pri nadaljnjih pogajanjih bo gotovo zahteva lokalnega prebivalstva in krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, naj bi jezovno zgradbo podobno kot v primeru HE Blanca izkoristili za premostitev reke Save, s čimer bi povezali sosednji naselji Loče in Ribnica, ki ju loči kilometer zračne razdalje, najbližja cestna povezava pa je dolga kar 14 kilometrov. "Ne želimo z žično ograjo varovanega območja elektrarne, temveč živ večnamenski objekt, ki ne bo le energetski, temveč bo služil tudi kot povezava med naselji," je poudarila občinska svetnica in tajnica jeseniške KS Rajka Križanac, ki je opozorila še na nevzdržno situacijo prebivalcev dela naselja Ribnica. Te je pred leti utesnila že avtocesta.

Prebivalci naselij Trnje in Črnc, ki bi se jih obvoznica dotikala na vzhodu, so že začeli podpisovati peticijo zoper njeno gradnjo. Navajali so, da z njo niso bili seznanjeni. Svetniki so zato zavzeli stališče, da se obvoznico, kolikor je mogoče, odmakne od naselij ter opremi s protihrupno zaščito.