Rezija leži na robu slovenskega jezikovnega prostora in prebivalci Rezije imajo velike težave pri ohranjanju svoje identitete, kajti asimilacija je zelo močna, je pojasnil Dejan Valentinčič s Fakultete za državne in evropske študije. Kot je izpostavil, se del prebivalcev prepozna kot del slovenske jezikovne manjšine v Italiji, del prebivalcev pa zavrača povezavo Rezijanov s slovenskim jezikovnim prostorom in se boji poslovenjenja Rezije.

Skupina, ki zavrača slovensko identiteto Rezije, je zelo agresivna, je opozoril Valentinčič in pojasnil, da so zato današnji posvet naslovili "Ali se v Reziji sistematično kršijo osnovne človekove pravice?" Na posvetu so problematiko analizirali s pravnega vidika ter vidika položaja manjšin v demokratični in pravni državi.

Kot so izpostavili, v Reziji občinska uprava krši manjšinske pravice. Zaradi grobih napadov na pripadnike slovenske jezikovne manjšine se kršijo tudi temeljne človekove pravice in svoboščine, kot so pravice do svobode gibanja, izražanja in združevanja. Zakoni in predpisi obstajajo, a se v praksi ne izvajajo, so opozorili na posvetu.

Občinska uprava je predlagala izključitev Rezije iz območja izvajanja zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino v Italiji. Vendar, kot so opozorili na današnjem posvetu, zakon jasno določa, da je občina vanj vključena, če to zahteva 15 odstotkov prebivalstva. Občinska uprava torej nima pristojnosti odločanja o izstopu.

Zakon daje tudi pravico do dvojezične osebne izkaznice, vendar je izdaja prve tovrstne izkaznice sprožila hude proteste. Do novih napetost je prišlo letošnje poletje, ko rezijanska občinska uprava slovenskim kulturnim društvom ni hotela podaljšati pogodbe za upravljanje rezijanskega kulturnega doma, ki ga je slovenska država Rezijanom podarila leta 1976.

"V Reziji prihaja do sistematičnih kršitev pravic. Težko vprašanje pa je, kaj lahko glede tega naredimo," je izpostavil Valentinčič in dodal, da bi bila lahko morda rešitev v meddržavni diplomaciji, še verjetneje pa v samem posegu iz Evrope unije, če bi uspeli problem internacionalizirati.

"Trenutna občinska uprava v Reziji je zelo neustrašna in kot tank ruši vse. Tako kaže, da se stvari same ne bodo izboljšale, temveč se le slabšajo," je o nujnosti rešitve za zaščito rezijanskega jezika in kulture sklenil Valentinčič.