Dvig DDV za cvetličarje, tiskane medije, frizerje in druge lahko drastično poslabša njihov ekonomski položaj in vpliva na zaposlenost v teh dejavnostih. Dodatno obremenitev pomeni tudi dvig stopnje DDV za komunalne storitve, za katere se že sproščajo dosedanje omejitve pri oblikovanju cen. Posledično to pomeni dvig cen komunalnih storitev za celotno gospodarstvo, so v GZS zapisali v sporočilu za javnost.

"Ob predpostavki enakega obsega storitev ocenjujemo, da bo ukrep področju časopisov, revij in druge periodike povzročil dodatne letne stroške v višini približno 13 milijonov evrov, področju zbiranja in odvoza odpadkov in drugih komunalnih storitev pa dodatnih približno 43 milijonov evrov," so opozorili. Spomnili so, da predlagane stopnje DDV za te dejavnosti odstopajo od primerljivih ureditev v drugih državah članicah EU in da imajo v številnih državah v dejavnosti periodičnega tiska ničelno stopnjo DDV.

Pretežna večina subjektov, na katere bo dvig DDV vplival, je po njihovih navedbah mikro in malih družb ter samozaposlenih, ki so bili že prisiljeni skrajno racionalizirati svoje poslovanje in nimajo več rezerv. "Ocenjujemo, da bi predlagani dvig DDV neposredno vplival na pogoje poslovanja preko 5000 podjetij oz. samostojnih podjetnikov v teh dejavnostih, kar predstavlja tri odstotke vseh subjektov v Sloveniji."

Priliv v proračun iz tega naslova bi bil, kot so še izpostavili, zanemarljiv v primerjavi z gospodarsko in socialno škodo, ki bi ga povzročilo krčenje ali prenehanje poslovanja številnih gospodarskih subjektov v teh panogah. Številna od teh bi izpad poslovanja verjetno nadomestila na trgu sive ekonomije, dvig DDV za komunalne storitve pa bi ob sproščenih cenah in dvigu okoljskih dajatev na ravnanje z odpadki neposredno vplival tudi na inflacijo, so še dodali.