Novela zakona o poslancih, ki jo je državni sprejel 15. junija, predvideva skrajšanje časa za prejemanje nadomestila plače in znižanje tega nadomestila za nekdanje poslance, tudi za poslance iz prejšnjega sklica, ki so nadomestilo v času sprejema novele še prejemali.

Nekdanja poslanca Zares Franco Juri in Franci Kek sta poleti vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o poslancih. Vendar pa je ustavno sodišče pobudo zavrglo, saj da pobudnika v zahtevi nista izkazala pravnega interesa. Juri se je odločil na sodišče nasloviti še dopolnjeno pobudo.

V tej pobudi je Juri ponovno zatrjeval, da je četrti člen novele v neskladju s 14. in 155. členom ustave, torej členom, ki predvideva enakost pred zakonom, in členom, ki prepoveduje učinek oziroma veljavo zakona za nazaj. Ustavnemu sodišču je predlagal, naj zadrži izvrševanje izpodbijane določbe, nato pa začne postopek za oceno njene ustavnosti. Juri namreč meni, da izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti te določbe, saj prejema nadomestilo plače po prenehanju mandata poslanca.

Vendar pa je ustavno sodišče soglasno sklenilo, da Juri v pobudi ne navaja novih okoliščin, ki bi spremenile njegov pravni položaj. Izpodbijani predpis namreč ne učinkuje neposredno, pobudnik pa ni izkazal, da je izčrpal pravna sredstva zoper posamični akt, ki ga izpodbijani predpis predvideva, so zapisali ustavni sodniki.