''Pomembno je, da se študentje udeležijo letošnjih volitev. Svojega glasu naj ne podarijo le na podlagi zabav in ugodnosti. Kritični naj bodo in kandidate raje povprašajo o programu,'' je prihajajoče volitve komentirala Ana Pleško, predsednica ŠOU v Ljubljani.

Pleškova na svoj iztekajoč mandat gleda kot na obdobje, kjer je bilo zagovarjanje študentskih interesov nasproti države najtežja, a hkrati tudi izjemno odgovorna naloga. Vlada je onemogočala demokratično participacijo mladih v državi. Posledice so jasne. Zmanjšana so bila sredstva za visoko šolstvo, iz študentskih domov so se morali izseliti absolventi, vlada je za polovico zmanjšala posebno olajšavo za študente in dijake, problematičen je sistem štipendiranja ...

Naj glas ne bo ovrednoten na podlagi zabav in ugodnosti

Tudi Blaž Božnar, novinar revije Študent, je pred kratkim objavil prispevek, v katerem želi študente opozoriti, da študentske volitve ne smejo biti ovrednotene le na podlagi zabav, temveč na podlagi programa. ''Študente se v kampanji večkrat podcenjuje s puhlimi parolami ter povabili na bombastične žure in podobne brezvsebinske dogodke.'' Božnar je tudi letos opazil žalosten pojav, v katerem se določene interesne skupine združujejo z namenom, da bi ustvarile študentske predstavnike, ki se ''borijo za pravo stvar''. Nobena skrivnost ni, da takšne organizacije po morebitni zmagi terjajo povrnitev vložka. Prav na tej ravni morajo študentje in splošna javnost prevzeti bolj aktivno vlogo nadzornika nad porabo sredstev ŠOU v Ljubljani, saj je proračun organizacije še vedno dovolj velik, da bi se ga dalo še v večji meri uporabiti za izboljšanje položaja študentov.

Po Božnarjevem mnenju bo morala študentska organizacija v prihodnje veliko truda vložiti v to, da jo bodo študentje razumeli kot svojo legitimno predstavnico. "Zaradi različnih nepravilnosti v preteklosti se je oddaljila od svoje vloge'', je še poudaril.

Tudi Pleškova je opozorila, da je poslanstvo študentskih organizacij širše. Ne zastopajo zgolj posameznih interesnih dejavnosti, temveč študente na vseh področjih. Kandidatom in bodočim poslancem svetuje, naj ne pozabijo, da so največjo študentsko organizacijo dobili v upravljanje in ne v last. ''Z njo naj upravljajo pošteno in odgovorno. Naj se še naprej upirajo nameram, da bi organizacijo upravljali ljudje iz ozadja,'' zaključuje.