Nekateri kandidati so se prijavili sami, druge so različna društva, institucije, pa tudi posamezniki. Med evidentiranimi predlogi je tudi predlog Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije in Eko kroga za ponovno imenovanje sedanje varuhinje Zdenke Čebašek-Travnik, ki pa nima njenega soglasja.

Staneta Baluha so predlagali lendavski župan Anton Balažek, Klemen Jelinčič Boeta, Zveza Romov Slovenije, Italijanska unija, Zavod Nefiks in Marjan Pipp. Lilijano Kozlovič je predlagala Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper, Franca Majcna pa Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače.

Jasna Murgel je kandidatka na predlog Zveze Sonček in Pravniškega društva v Mariboru, Nataša Pirc Musar pa na predlog Kluba z razlogom - Janine Slovenke, Belega obroča Slovenije in Zavoda 7. Aleksandro Štiblar je predlagalo Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Josa Zalokarja pa Mladinski dom Malči Beličeve in Mladinski dom Maribor. Inštitut za narodnostna vprašanja predlaga, da se na mesto varuha imenuje Mitjo Žagarja, Romsko društvo Narcisa pa bi na tem mestu želelo Francija Žoharja.

Marjeta Cotman, Rinaldo DiRicchardi - Muzga, Tone Dolčič, Ciril Klajnšček, Silvestra Klemenčič, Valerija Korošec, Neva Miklavčič Predan, Marko Novak, Marjan Petrič, Nada Smonker, Boris Stariha, Mihael Svanjak, Rok Svetlič, Luj Šprohar in Majda Zavšek - Urbančič so se prijavili sami.

Predsednik lahko za varuha oz. varuhinjo predlaga tudi več kandidatov, odloči pa se lahko tudi za nekoga, ki se ni prijavil na razpis. V DZ je za izvolitev varuha potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.