Vlada je ves nadzorni svet SID banke zamenjala v začetku aprila ter nove člane v nadzorni svet Abanke Vipa imenovala konec maja, v nadzorni svet NKBM v začetku junija in v nadzorni svet NLB konec junija. Zakon o bančništvu določa, da morajo imeti nadzorniki najmanj pet let izkušenj vodenja ali nadzora v družbi primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov.

"Pri zadnjih imenovanjih smo člane nadzornih svetov bank povabili na pogovor. Naša posebna komisija si o njih ustvari mnenje. In v primerih, kjer smo ugotovili, da je nevarnost, da ti člani ne bodo ustrezno nadzirali, smo poslali pisma bankam, naj skličejo skupščine in odpokličejo te člane nadzornih svetov. Mi jih žal ne moremo odpoklicati. Zadeva je še v postopku, pisma bankam pa so bila poslana. Pričakujemo, da bodo skupščine sklicane in bodo ukrepale," je za časnik dejal Kranjec.