Vodja poslanske skupine SD Janko Veber je na novinarski konferenci spomnil na ukrepe, ki jih je na področju kmetijstva izvedla vlada Boruta Pahorja. Izpostavil je izvajanje neposrednih plačil in plačil na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje, znižali so katastrski dohodek, prišlo je do uskladitve glede promocije slovenskih izdelkov, sprejeta pa je bila tudi resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.

Prehranska varnost in samostojnost

"Vsi ukrepi, ki so bili navedeni ali predlagani, so šli v to smer, da si zagotavljamo svojo prehransko varnost tudi v prihodnje in s tem tudi svojo samostojnost," je dejal in dodal, da so vsi ti ukrepi lani pripeljali do izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja kmetov.

Židan, nekdanji kmetijski minister, zdaj pa predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo, je spomnil na pred dnevi predstavljeno poročilo o gibanjih v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in ribištvu v lanskem letu, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije. "SD je poročilo razveselilo, saj je pokazalo, da so se na področju, ki smo ga obvladovali, ko smo bili v vladi, stvari začele zelo opazno premikati na bolje," je dejal.

Tretjina posekanega lesa gre v tujino

Stopnja samooskrbe se je pri večini proizvodov lani v primerjavi z letom 2010 zvišala - pri žitih je znašala 69 odstotkov, pri zelenjavi 37 odstotkov in pri mesu 85 odstotkov. Ekonomski rezultati kmetijstva so se na agregatni ravni zaradi dviga cen drugo leto zapored nekoliko izboljšali, pomemben napredek pa se je zgodil tudi v gozdu.

Posek v gozdovih se je povečal za 15,5 odstotka in je dosegel 3,9 milijona kubičnih metrov, kar predstavlja 71 odstotkov možnega posega. "Tukaj rezerva je," je kljub izboljšanju ocenil Židan in dodal, da gre približno tretjina posekanega lesa v Sloveniji trenutno v tujino.

Kljub izboljšanju razmer v kmetijstvu ostaja več izzivov. Pri proizvodnji živil smo lani sicer zabeležili rast, a je treba izboljšati poslovni izid panoge. Primanjkljaj pri blagovni menjavi agroživilskih proizvodov se je lani povečal za deset odstotkov in je dosegel 982 milijonov evrov.

"Mi mislimo, da je možno trende, ki so dobri in zaznani v letu 2011, vzdrževati tudi v letih 2012, 2013 in 2014, nujno pa je izvajati nekaj dodatnih ukrepov, ki se v tem trenutku ne izvajajo v zadostni meri," je poudaril Židan.

Znižanje stopnje DDV za osnovna živila

Socialni demokrati predlagajo dodatno znižanje znižane stopnje DDV za osnovna živila, tiskane medije in knjige na šest odstotkov ter na dva odstotka za ekološka živila. Izpad iz tega naslova bi nadomestili z uvedbo novega dohodninskega razreda med 50.000 do 60.000 bruto dohodka letno.

Splošno stopnjo DDV bi zvišali za tri odstotke točke, kar bi bil začasen ukrep, ki bi zagotovil uravnotežen proračun, dokler ne bo pričakovanih učinkov strukturnih reform in ukrepov za pospešitev gospodarske aktivnosti. Pozivajo tudi k ustanovitvi agencije za varstvo konkurence, ki bo operativna v najkrajšem možnem času, uvrstitvi Mercatorja, Ljubljanskih mlekarn in Žita med strateške naložbe države, izvajanju resolucije o razvoju kmetijstva ter proaktivni vlogi pri pogajanjih o skupni kmetijski politiki, je naštel Židan.