"Septembra se je brezposelnost zmanjšala, saj se je zaposlovanje brezposelnih oseb precej povečalo," ugotavlja zavod.

Od 9347 brezposelnih, ki jih je zavod septembra odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 5524 oseb, kar je 38,2 odstotka več kot avgusta in 2,2 odstotka več kot septembra lani. Po navedbah zavoda je to drugo največje število zaposlitev brezposelnih oseb letos.

Septembra se je na novo prijavilo 8717 brezposelnih, 34,4 odstotka več kot avgusta in 3,4 odstotka manj kot septembra lani. Med novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Število prostih delovnih mest se zaradi vse slabših gospodarskih razmer septembra ni povečalo, kot je bilo običajno za ta mesec v prejšnjih letih, ugotavlja zavod. Delodajalci so prijavili 15.097 prostih delovnih mest, kar je 7,7 odstotka manj kot avgusta in 22,7 odstotka manj kot septembra lani.

Septembra se je glede na avgust brezposelnost povečala v območnih službah Koper in Ljubljana, v Novi Gorici je ostala nespremenjena, v ostalih pa se je zmanjšala, najbolj v Velenju in Mariboru. Glede na september lani pa je bila brezposelnost večja v sedmih območnih službah, najbolj se je povečala v Novem mestu.

V strukturi brezposelnosti je bilo septembra že mogoče zaznati vpliv prijavljanja iskalcev prve zaposlitve, saj sta se glede na avgust povečala tako delež iskalcev prve zaposlitve kot delež brezposelnih v starosti od 15 do 24 let. Glede na september lani pa je med brezposelnimi več oseb, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih.

Povprečni čas brezposelnosti se je glede na avgust podaljšal, še naprej pa je tudi daljši kot v primerljivem mesecu leto prej. Konec septembra je bil povprečni čas brezposelnosti eno leto, 11 mesecev in 10 dni, pred letom dni pa mesec in 22 dni manj.

V prvih devetih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 109.086 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 68.943 brezposelnih oz. 1,9 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (34.967), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (16.593) in iskalci prve zaposlitve (7290). Glede na enako obdobje lani se je prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve ter trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev, več pa oseb po izteku zaposlitve za določen čas.

Iz evidence se odjavilo skupaj 76.256 oseb, od teh 44.859 zaradi zaposlitve, kar je 6,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2011.

Povpraševanje po delavcih je bilo za 11,8 odstotka manjše kot v enakem obdobju lani. Delodajalci so prijavili 132.894 prostih delovnih mest, od tega 83,5 odstotka za zaposlitve za določen čas.

Povpraševanje po delavcih je bilo večje le v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v gradbeništvu, število prostih delovnih mest pa se je najbolj zmanjšalo v javni upravi in dejavnosti obvezne socialne varnosti.

V predelovalnih dejavnosti se je povpraševanje po delavcih zmanjšalo za 16,1 odstotka. Delodajalci so skupaj prijavili 25.008 prostih delovnih mest. Več prostih delovnih mest je bilo med drugim v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov ter popravil in montaže strojev in naprav.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih septembra zaposlilo 11.630 oseb, kar je 65,4 odstotka več kot avgusta in 5,2 odstotka manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 85.015 oz. 5,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani.