Glede vzpostavitve bolj prožnega trga dela ostajajo optimistični

Socialni partnerji po današnjem tretjem srečanju na temo predlagane reforme delovnopravne zakonodaje, ki predstavlja prenovo zakonov o delovnih razmerjih in o urejanju trga dela, niso bili zgovorni.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je novinarje spomnil, da se je delodajalska stran že na začetku pogajanj zavezala, da o vsebini pogovorov ne bo dajala izjav. Skladno s tem je povedal le, da razprava teče po pričakovanjih. Zatrdil je še, da obstajajo optimisti in da bodo dosegli vzpostavitev bolj prožnega trga dela.

Vizjak sindikate poziva k "umiritvi strasti"

V javnost je medtem že pricurljala novica, da je minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak delodajalski in delojemalski strani predlagal, da se iz doslej predlaganega koncepta o enotni pogodbi o zaposlitvi izloči prvo in tretje obdobje.

Poenostavitev nekaterih postopkov odpuščanja

To pomeni, da bi ostalo samo drugo obdobje, po trenutnem predlogu reforme poimenovano prilagoditveno, ki med drugim ohranja razloge za redno ali izredno odpuščanje, kot jih poznamo sedaj, torej poslovni in krivdni razlog ter razlog nesposobnosti in nastale invalidnosti, ter poenostavlja nekatere postopke odpuščanja.

Pogajanja o reformi trga dela: Vizjak namesto treh obdobij zaposlitve predlaga eno

Generalni sekretar Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije Jakob Počivavšek o tem neposredno ni želel govoriti, na vprašanje, ali to pomeni, da je koncept enotne podobe padel, pa je odgovoril, da je bilo o tem konceptu glede na majhne spremembe obstoječega zakona o delovnih razmerjih in ponovno uvajanje sklepanja pogodb za določen čas z naslova začasno povečanega obsega dela težko govoriti že do sedaj.

Srečanje je bilo konstruktivno

Da prvo, petmesečno poskusno obdobje ne bo več na mizi, pa ni upal potrditi, saj ministrstvo pisne rešitve še ni predstavilo. Napovedal pa je, da bo vladna stran skladno s torkovo in današnjo razpravo pripravila nov, modificiran predlog zakona o delovnih razmerjih.

Ta naj bi bil pripravljen do ponedeljka oz. najpozneje torka dopoldan, tako da bo lahko izhodišče za četrti krog pogajanj.

Kot je povedal generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Igor Antauer, ki je današnje srečanje ocenil kot konstruktivno, bodo tako v torek začeli predlagano zakonodajo obravnavati po členih.

Sindikati želijo umik poskusnega obdobja, Janši odprto pismo proti odpuščanju v javnem sektorju

Neuradne izjave namigujejo, da je ideja o konceptu enotne pogodbe opuščena in da se bodo pogajanja pravzaprav začela na novo.

Sicer pa naj bi se socialni partnerji danes med drugim osredotočili na vprašanje postopkov odpuščanja.

Težava sodišč je podedovani model razmišljanja

Podpredsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Ivan Jani Ulaga je po pogajanjih povedal, da se jim je danes pridružil vrhovni sodnik Ivan Robnik, ki je predstavil sodno prakso v delovnopravnih sporih oz. težave, ki se kažejo na tem področju. Po besedah Ulage je priznal, da je težava sodišč podedovani model razmišljanja.

Delodajalci že dlje časa opozarjajo, da so sodni postopki po odpovedih pogodb o delovnem razmerjih predolgi in da se v večini primerov končajo v korist delavcev, vendar ne zaradi vsebine spora, temveč zaradi postopkovnih napak.

Iz neuradnih pogovorov je mogoče razbrati, da je šla razprava nato v smeri zmanjšanja zapletenosti postopka odpuščanja, in sicer na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi in na področju poteka sodnega postopka. Socialni partnerji naj bi v tej luči obravnavali različne institute, denimo, ali naj bo opozorilo pred odpovedjo pisno ali ne.

"Zmehčanje pogodbe o zaposlitvi"

Rešitev, ki bi predvidele "zmehčanje pogodbe o zaposlitvi" oz. večjo prožnost odpuščanja, si želijo delodajalci. Ti naj sedaj za nedoločen čas ne bi zaposlovali prav zaradi strahu pred posledicami, ki jih prinaša odpuščanje, torej strahu pred dolgimi postopki, sodniki, dolgimi odpovednimi roki, visokimi odpravninami, je bilo mogoče danes slišati z njihove strani.

Občutki sindikatov so bili medtem danes mešani. Olajšanje postopkov odpuščanja bi lahko po njihovem mnenju pomenilo, da se delodajalec ne bo več ukvarjal z zagovori, da ne bo toliko možnost za njihov dogovor z zaposlenim, kot jih je sedaj, in da bo vse skupaj prepuščeno sodiščem. To bi bilo lahko nevarno za obe strani, so nakazali.

Med socialnimi partnerji se je tako danes govorilo predvsem o tem, da je treba počakati na nov predlog zakona o trgu dela, saj do tedaj ne bo jasno, kakšne spremembe bodo sploh na mizi.

Nekateri so menili, da predlogi ne v izhodišču ne v obliki, v kakršni se obetajo sedaj, sploh ne pomenijo prave reforme. Zgolj prenova zakona o delovnih razmerjih naj namreč ne bi bila dovolj. Manjkalo naj bi predvsem kolektivno dogovarjanje.