Genski viri imajo pomembno in vse vidnejšo vlogo v številnih gospodarskih sektorjih, vključno z gojenjem rastlin in rejo živali, kozmetiko ter farmacevtskimi izdelki. Številni izmed teh virov prihajajo iz središč biotske raznovrstnosti v državah v razvoju.

Doslej na tem področju ni bilo jasnih navodil in nekatere države trdijo, da so tuji raziskovalci kršili njihove suverene pravice, kar imenujemo "biopiratstvo". To je v nekaterih primerih privedlo do omejevalnih pogojev, ki otežujejo dostop do genskih virov.

Predlog uredbe je oblikovan tako, da bo ščitil pravice držav ter avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki dovolijo uporabo svojih genskih virov ter z njimi povezanega tradicionalnega znanja, obenem pa bo raziskovalcem v Evropi omogočil izboljšan in zanesljiv dostop do kakovostnih vzorcev genskih virov po nizkih cenah in z visoko pravno varnostjo, so sporočili iz Evropske komisije.

S tem se bodo povečale možnosti za raziskovanje, razvoj ter inovacije na področju naravnih proizvodov in storitev, so prepričani. Koristi si lahko obetajo zlasti v malih in srednjih podjetjih ter javno financiranih nekomercialnih raziskovalnih dejavnostih.