"Prednost kandidata je njegovo poznavanje dela Arsa in možnost takojšnjega začetka reševanja problemov pri izvajanju nalog agencije," so zapisali v obrazložitvi.

Knez, ki je univerzitetni diplomirani fizik in zaključuje magistrski študij varstva okolja na Univerzi v Ljubljani, je po ustanovitvi Arsa leta 2004 prevzel vodenje sektorja za zagotavljanje kakovosti meritev, leta 2006 pa postal direktor urada za hidrologijo in stanje okolja.

V času svojega vodenja je temeljito reorganiziral delo urada in začrtal smernice razvoja državne hidrološke službe, in sicer s poudarkom na prenovi in avtomatizaciji hidroloških meritev ter uporabi sodobnih analitičnih in prognostičnih modelskih orodij na področju spremljanja in analiziranja stanja voda, vključno s podzemnimi vodami in morjem, dodaja obrazložitev.

Žlebir je Arso vodil od leta 2004. Kot je navedeno na spletni strani agencije, je bil pred tem od leta 2001 direktor urada za monitoring na Arsu, med letoma 1998 in 2001 višji strokovni sodelavec na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, med letoma 1991 in 2001 tudi pomočnik direktorja na Hidrometeorološkem zavodu RS v Ljubljani ter nato svetovalec vlade v tej organizaciji. Pred tem je delal v razvojno-raziskovalni enoti Iskre Kibernetike Kranj in kasneje Iskraemeca.