Za 45 let brezplačen najem za celoten otok

Kot so danes povedali na državnem pravobranilstvu, ki je v tožbi zastopalo Republiko Slovenijo oziroma ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, so s kranjskega okrožnega sodišča prejeli sodbo, s katero sodišče zavrača tožbeni zahtevek države po ugotovitvi ničnosti sporazuma o dolgoročnem najemu Blejskega otoka.

Sodba še ni pravnomočna, zoper njo pa je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sodbe.

"Državno pravobranilstvo bo skupaj s svojo stranko, ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, sodbo proučilo. Na podlagi tega se bo Republika Slovenija odločila glede morebitnih nadaljnjih aktivnosti," so pojasnili na pravobranilstvu. Z ministrstva pa so sporočili, da sodbe še niso prejeli.

Tudi na Nadškofiji Ljubljana sodbe zaenkrat niso prejeli, zato je še ne morejo komentirati.

Sporazum je nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti z ljubljansko nadškofijo sklenil leta 2008 tik pred iztekom mandata tedanje vlade, do razkritja v medijih pa je sporazum ostal tajen. Njegova naslednica Majda Širca je bila prepričana, da je sporazum ničen in prek državnega pravobranilstva na sodišču zahtevala njegovo razveljavitev.

Po sporazumu se je Cerkev odpovedala denacionalizacijski zahtevi za vrnitev otoka v naravi, v zameno pa je dobila v last še preostale tri objekte na otoku in za 45 let v brezplačen najem celoten otok.

Župnik je zadovoljen

Kranjsko okrožno sodišče je sicer že aprila 2011 zavrnilo tožbo države, saj ta ni bila pravilno formulirana. Po dopolnitvi tožbe pa je sodišče o njej ponovno odločalo letos. Junija je sodišče s predhodno razsodbo že zavrglo tožbo proti blejski župniji, sedaj pa je odločilo še o glavni zadevi, torej o ničnosti sporazuma. Ta z razsodbo sodišča ostaja v veljavi.

Blejski župnik Janez Ferkolj je z odločitvijo sodišča, po kateri otok ostaja v najemu župnije, zadovoljen. Kot je povedal, je upal na takšen razplet tožbe. Računa, da bo sedaj spora glede denacionalizacije Blejskega otoka, ki se vleče vse od leta 1992, konec in se bodo na Bledu lahko še bolj posvetili delu. Na otoku so v zadnjih letih sicer že opravili nujna vzdrževalna dela in obnovili zastareli gostinski objekt ter ga preuredili v Potičnico, ki se je po Ferkoljevih besedah med gosti že "dobro prijela".

Širca: Odločitev sodišča je bila pričakovana

Nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca je, na podlagi vsebin, s katerimi je seznanjena iz medijev, dejala, da je bila odločitev Kranjskega okrožnega sodišča pričakovana. To pa predvsem zato, ker minister Turk, s tem, ko je opustil možnost pritožbe na junijsko odločitev sodišča, ni nadaljeval postopka, znotraj katerega bi lahko prišlo do vsebinske presoje glede odtujitve Blejskega otoka kot spomenika velikega državnega in simbolnega pomena, je menila.

"To pomeni, da je minister deloval z roko v roki z interesi Rimskokatoliške cerkve, kljub temu, da je v tem primeru v skoraj 20 letih tako vrhovno kot ustavno sodišče odločilo, da je Blejski otok last države, z izjemo cerkve in pripadajočega zvonika. Denacionalizacija je bila pravnomočno končana s sporazumom, ki naj bi ga vložili na Evropsko sodišče in smo mu mi nekoč oporekali, pa so jo nato na perfiden način skušali ovreči," je spomnila Širca.

Nekdanji ministrici se zdi zelo pomembno, ali se bo ministrstvo na odločitev sodišča pritožilo. "Če se ne bo, pomeni, da minister ne ščiti interesa države in da dopušča odtujitev Blejskega otoka," je še povedala Širca.