"Novi mecen leta v kulturi je človek velike kulturne širine, svoje zavezništvo umetnosti pa je prenesel tudi na podjetje, ki ga vodi, in je zato eden najbolj primernih gospodarstvenikov za naslov mecena v kulturi. Je zgled drugim v gospodarstvu, ker nesebično pomaga kulturnikom, ki veliko prispevajo k nacionalni identiteti naroda«, je zapisano v obrazložitvi izbora.

Mermal pri svojem vodenju družbe BTC namenja posebno pozornost podpori projektom na področju kulture. BTC vsako leto prek sponzorstev, donacij in mecenstva aktivno sodeluje z mnogimi kulturno-umetniškimi ustanovami, pri tem pa podpira tudi tako že uveljavljene umetnike kot mlade, še ne prepoznane, a umetniško nadarjene posameznike.

"Razvoj države temelji na razvoju njene kulture. Kulturno-umetniško ustvarjanje krepi zavest naroda kot celote, posameznika pa bogati, mu širi obzorja in poglede. Kulturo dojemam kot neskončno možnost izražanja in kot neskončen vir idej, ki nam odpirajo nove in nove priložnosti, kultura je gibalo našega duhovnega razvoja. Zato podpori kulturnim projektom in odpiranju vrat nadarjenim posameznikom namenjam veliko svojega časa," je povedal Jože Mermal. Dodal je, da tudi "poslovna filozofija družbe BTC temelji na prepoznavanju priložnosti, odkrivanju novega in nenehnem razvoju".

"Zaradi tega smo se tudi na področju delovanja v kulturi osredotočili na to, da mladim in neuveljavljenim umetnikom oz. kulturnikom omogočimo priložnost, jim nudimo oporo in podporo pri razvoju. Ni nam pomembno, iz kakšnega okolja nekdo prihaja, pomembno je, da dobi priložnost, ki si jo prav vsakdo zasluži," je prepričan novi mecen leta v kulturi.

Družba BTC je pod vodstvom Jožeta Mermala postala dolgoletna pokroviteljica Cankarjevega doma in Festivala Ljubljana, že vrsto let sodeluje s Fundacijo Blaža Arniča, Slovensko znanstveno fundacijo, Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, pa z društvom slovensko-makedonskega prijateljstva, podpira Panč festival stand up komedije, ob tem pa uspešno izvaja tudi lastne projekte. SiTi Teater BTC je zaživel leta 2000, že vrsto let pred Vodnim mestom Atlantis organizirajo poletne glasbene večere, ki so brezplačni, na njih pa nastope omogočajo še ne uveljavljenim in nadarjenim slovenskim glasbenikom, območje BTC Cityja plemenitijo z umetniškimi skulpturami, v Kristalni palači organizirajo razstave ...