Koroške je v finančnem obdobju 2007-2013 dosegla več ciljev regionalnega razvoja, predvsem na področju okoljske infrastrukture. Koroška je namreč v celoti rešila problematiko ravnanja s komunalnimi odpadki, prav tako tečejo postopki ureditve čiščenja odpadnih voda za vse tri koroške doline, ureja se tudi vodooskrba, je na srečanju predstavnikov regije in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v dvorcu Bukovje danes povzel Ivan Plevnik z Regionalne razvojne agencije (RRA) Koroška.

Med drugim je izpostavil, da je bilo na vseh področjih razvoja ključno uspešno povezovanje lokalnih skupnosti, manj uspešna pa je regija v odnosu do države, od katere pričakuje, da njene težave rešuje bolj celovito s sektorskim povezovanjem.

Slabši uspeh pa je regija v iztekajočem se finančnem obdobju dosegala na področjih človeških virov, tehnološkega preboja in predvsem gospodarskega razvoja, tako da glavni izzivi za prihodnje obdobje ostajajo ustvarjanje novih delovnih mest, predvsem za ženske in mlade, in delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, je poudaril Plevnik.

Tudi državna sekretarka z ministrstva Kirbiš Rojsova obžaluje, da Koroška ni bila uspešnejša na področju gospodarskega razvoja. Med drugim je izpostavila, da bo morala tudi država v prihodnje biti bolj pozorna pri pripravi razpisov, saj se nekatere družbe na nekatere niti prijaviti ne morejo. Med drugim to velja za jeklarsko družbo Metal, ki je sicer trenutno največji zaposlovalec v regiji.

Da so koroška podjetja že pri pogojih razpisov "izpadala", po njenih besedah "nekako ni normalno", glede na to, da regija spada med manj razvite v Sloveniji. Zato je regijo pozvala k pravočasnemu prepoznavanju področij, kjer je potreben napredek, in pripravi ustreznih projektov.

Natančni obrisi prihodnjega regionalnega razvoja Slovenije sicer še niso znani, niti finančni niti vsebinski. Kot je danes dejala Kirbiš Rojsova, konkretne vsebinske usmeritve pričakujejo sredi oktobra, čas za pripravo vseh potrebnih dokumentov pa ima država sicer do konca leta 2013, v letu 2014 pa državna sekretarka pričakuje, da bodo že začeli potrjevati projekte in razpisovati sredstva.

Ekipa ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na čelu z državno sekretarko Kirbiš Rojsovo usmeritve za pripravo novih regionalnih razvojnih programov v tem času predstavlja po slovenskih regijah. Bila je že v Pomurju in Podravju, danes po je po Koroški obiskala še Savinjsko regijo.

V dvorcu Bukovje v občini Dravograd se je ekipa danes srečala s člani razvojnega sveta koroške regije, ki je v postopku ustanavljanja. 30-članski svet sestavljajo predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih organizacij, predlagano sestavo so že potrdili občinski sveti sedmih od 12 koroških občin. Direktorica RRA Koroška Karmen Sonjak računa, da bodo preostali občinski sveti to storili do konca meseca, nato pa bo sledila konstitutivna seja razvojnega sveta.

Koroška je v finančnem obdobju 2007-2013 imela prepoznanih 190 projektov, približno polovica jih je zagledala luč sveta. V okviru neposrednih spodbud je regija imela odobrenih 27 milijonov evrov, ki bodo tudi v celoti počrpana. Na razpisih posameznih ministrstev pa so regijski projekti v tem obdobju uspeli dobiti okoli 175 milijonov evrov sredstev.